DrMonika Bilska-Markowska

Monika Bilska-Markowska ukończyła studia na kierunku Chemia Ogólna na Wydziale Chemii UAM w 2008 roku, tam również otrzymała w 2012 r. stopień doktora nauk chemicznych.  W trakcie studiów doktoranckich odbyła staż w grupie badawczej Profesora Güntera Haufe na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster, w Niemczech. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Syntezy i Struktury Związków Organicznych Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu. Jest autorem publikacji naukowych o tematyce związanej z syntezą oraz badaniem właściwości związków fluoroorganicznych, szczególnie fluorowanych węglowodanów.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9024-5479

  • 23.06.2008 - magister chemii
  • 19.10.2012 - doktor nauk chemicznych

Pełnomocnik Dziekana do spraw promocji Wydziału Chemii UAM

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

  • Synteza organiczna i badanie właściwości cząsteczek organicznych ze szczególnym uwzględnieniem fluorowanych pochodnych węglowodanów.
  • Zastosowanie metod spektroskopowych w ustalaniu struktur fluorowanych pochodnych.
  • Poszukiwanie nowych metod selektywnego wprowadzania atomu/ów fluoru do cząsteczek organicznych, otrzymywanie odpowiednich pochodnych o potencjalnym znaczeniu biologicznym.
  • Opracowanie mechanizmów reakcji wprowadzania atomu fluoru do cząsteczki organicznej oraz badanie ich właściwości elektronowych.

Najważniejsze publikacje:

Bilska-Markowska M., Kaźmierczak M., Synthesis of fluorinated and nonfluorinated sugar alkenylphosphonates via highly stereoselective Horner-Wadsworth-Emmons olefination, Carbohydr. Res. 2023, 533, 108941.

Bilska-Markowska M., Kaźmierczak M., Horner–Wadsworth–Emmons reaction as an excellent tool in the synthesis of fluoro-containing biologically important compounds, Org. Biomol. Chem. 2023, 21, 1095-1120.

Bilska-Markowska M., Kaźmierczak M., Jankowski W., Hoffmann M., Design and Synthesis of New α-hydroxy β-fluoro/β-trifluoromethyl and Unsaturated Phosphonates from Carbohydrate-Derived Building Blocks via Pudovik and Horner–Wadsworth–Emmons Reactions, Molecules 2022, 27 (17), 5404.

Bilska-Markowska M., Patyk-Kaźmierczak E., Lusina A., Synthesis of Fluorinated Amides Starting from Carbohydrates Based on the Claisen Rearrangement, Eur. J. Org. Chem., 2022, (2), e202101378.

Bilska-Markowska M., Szwajca A., Marciniak B., Design, properties and applications of fluorinated an fluoroalkylated N-containing monosaccharides and their analogue,  J. Fluorine Chem. 2019,227, 109364.

Bilska-Markowska M., Siodla T., Patyk-Kaźmierczak E., Katrusiak A., Koroniak H., The conformations of new CF3 and CF3-CHF containing amides derived from carbohydrates: NMR, crystallographic and DFT study, New J. Chem. 2017, 41(21), 12631-12644.

Bilska-Markowska M., Rapp M., Siodła T., Katrusiak A., Hoffmann M., Koroniak H., Tri- and tetrafluoropropionamides derived from chiral secondary amines-synthesis and the conformational studies, New J. Chem. 2014, 38 (8), 3819-3830.