Prof. UAM dr hab.Mariusz Majchrzak

mariusz majchrzak
Pracownik samodzielny

Portale naukowe:

Kariera:

 • 1997: Magister chemii
 • 2003: Doktor nauk chemicznych
 • 2018: Doktor habilitowany
 • 09.2011 - Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem)
 • 06.2006 - Członek Stowarzyszenia Marie Curie Fellows (MCFA)
 • 01.2006-12.2008 Członek The Interdisciplinary Research Centre in Polymer Science and Technology (IRC - Universities of Durham, Leeds, Bradford)
 • Projektowanie i synteza dedykowanych materiałów krzemo-, boroorganicznych o właściwościach fotoluminescencyjnych, optoelektronicznych,
 • Chemia koordynacyjna związków krzemu i boru,
 • Otrzymywanie nowych sprzężonych związków krzemoorganicznych
  i borooorganicznych,
 • Synteza skoniugowanych materiałów polimerowych organicznych, nieorganiczno-organicznych o właściwościach fotoluminescencyjnych,
 • Zastosowanie i optymalizacja reakcji Sililującego Sprzęgania, Metatezy, Suzuki, Hecka, Hydrosililowania,
 • Kataliza homogeniczna, metaloorganiczna.

Wybrane publikacje kierunkowe:

 1. M. Frydrych, B. Sztorch, D. Frąckowiak, M. Majchrzak, .. B. Marciniec, ‘New Functionalized Borasilsesquioxanes Obtained via Metathetical Transformation of 4-Vinylphenylborasilsesquioxanes’, Eur. J. Inorg. Chem., 2020, 3597–3600.
 2. K. Rachuta, M. Bayda-Smykaj, J. Koput, G. L. Hug, M. Majchrzak, B. Marciniak, 'Why does the presence of silicon atoms improve the emission properties of biphenyl derivatives? - Verification of various hypotheses by experiment and theory', Physical Chemistry Chemical Physics, 2019, 21, 20384-20392.
 3. M. Majchrzak, G. Wilkowski, M. Kubicki, 'Highly stereo-selective and efficient catalytic approach for the synthesis of new trans-stilbene-arenes as a p-conjugated material', European Journal of Organic Chemistry, 2017, 29, 4291–4299.
 4. K. Rachuta, M. Bayda, M. Majchrzak, J. Koput, B. Marciniak, 'Unusual emission properties of the selected organosilicon compounds containing a styrylcarbazole chromophore: inversion of the singlet excited states', Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, 19, 11698-11705.
 5. E. Silarska, M. Majchrzak, A. M. Trzeciak, 'Efficient functionalization of olefins by arylsilanes catalyzed by palladium anionic complexes', Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2017, 426, 458–464.
 6. M. Walczak, R. Januszewski, M. Majchrzak, M. Kubicki, B. Dudziec, B. Marciniec, 'Unusual cis and trans architecture of dihydrofunctional double-decker shaped silsesquioxane and synthesis of its ethyl bridged p-conjugated arene derivatives', New Journal of Chemistry, 2017, 41, 3290-3296
 7. M. Ludwiczak, M. Bayda, M. Dutkiewicz, D. Frąckowiak, M. Majchrzak, B. Marciniak, B. Marciniec, 'New Arylene-Germylene-Vinylene Compounds: Stereoselective Synthesis, Characterization and Photophysical Properties', Organometallics, 2016, 35, 2454-261.
 8. P. Żak, M. Majchrzak, G. Wilkowski, B. Dudziec, M. Dutkiewicz, B. Marciniec, 'Synthesis and characterization of functionalized molecular and macromolecular double-decker silsesquioxane systems', RSC Advances, 2016, 6, 10054-10063.
 9. M. Majchrzak, S. Kostera, B. Marciniec, M. Kubicki, 'An efficient catalytic synthesis and characterization of new styryl-ferrocene and their trans-conjugated organosilicon materials', RSC Advances, 2016, 6, 39947-39954.
 10. M. Majchrzak, M. Grzelak, B. Marciniec, 'Synthesis of novel styryl-N-isopropyl-9H-carbazoles for designing trans-conjugated regular silicon hybrid materials', Organic & Biomolecular Chemistry, 2016, 14, 9406-9415.
 11. M. Bayda, M. Ludwiczak, G.L. Hug, M. Majchrzak, B. Marciniec, B. Marciniak, 'Intramolecular charge transfer photoemission of a silicon-based copolymer containing carbazole and divinylbenzene chromophores. Electron transfer across silicon bridges', Journal of Physical Chemistry A, 2014, 118, 4750-4758
 12. M. Majchrzak, S. Kostera, M. Kubicki, I. Kownacki, 'Synthesis of new styrylarenes via Suzuki-Miyaura coupling catalysed by highly active, well-defined palladium catalysts', Dalton Transactions, 2013, 42, 15535-15539.
 13. M. Majchrzak, P.J. Hine, E. Khosravi, 'A New Class of Autonomous Self-Healing System via ROMP', Polymer (UK), 2012, 53, 5251-5257.
 14. W. Buchowicz, A. Furmańczyk, J. Zachara, M. Majchrzak, 'Axial chiral metallocenes by two-fold ring-closing metathesis', Dalton Transactions, 2012, 41, 9269-9271.
 15. A. Skarżyńska, M. Majchrzak, A. M. Trzeciak, B. Marciniec, 'An efficient synthesis of functional stilbenes in Hiyama coupling reaction catalyzed by H-spirophosphorane palladium complex', Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2011, 351, 128-135.
 16. B. Marciniec, H. Ławicka, M. Majchrzak, M. Kubicki, I. Kownacki, 'Synthesis of functionalized vinylgermanes through a new ruthenium-catalyzed coupling reaction', Chemistry A European Journal, 2006, 12(1), 244-250.
 17. W. Prukała, M. Majchrzak, C. Pietraszuk, B. Marciniec, 'Highly stereoselective synthesis of E-4-chlorostilbene and its derivatives via tandem cross-metathesis (or silylation-coupling) and Hiyama coupling', Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2006, 254(1-2), 58-63.
 18. M. Majchrzak, B. Marciniec, M. Kubicki, A. Pawełczyk, 'Highly Selective Synthesis and Structural Characterization of Bis(silyl)-[3]-ferrocenophane Derivatives', Organometallics, 2005, 24, 3731-3736.
 19. Y. Itami, M. Majchrzak, B. Marciniec, M. Kubicki, 'Novel Organosilicon Starburst Compounds Based on Ruthenium-Catalyzed Silylative Coupling Reactions of 1,3,5-Tris(dimethylvinylsilyl)benzene', Organometallics, 2003, 22, 1835-1842
 20. M. Majchrzak, B. Marciniec, Y. Itami, 'Highly stereoselective synthesis of arylene-silylene-vinylene polymers', Advanced Synthesis and Catalysis, 2005, 347, 1285-1294