Prof. UAM dr hab.Patrycja Żak

Pracownik samodzielny

Portale naukowe:

Kariera:

 • 2006: Mgr
 • 2011: Dr
 • 2019: Dr hab.
 • chemia i kataliza metaloorganiczna
 • N-heterocykliczne kompleksy metali przejściowych – synteza, struktura
  i aktywność katalityczna
 • synteza funkcjonalizowanych silseskwioksanów
 • poszukiwanie nowych katalitycznych metod syntez związków metaloorganicznych
 • zastosowanie związków metaloorganicznych w syntezie organicznej

Wybrane publikacje:

 1. K. Mituła, J. Duszczak, M. Rzonsowska, P. Żak, B. Dudziec, ”Polysiloxanes grafted with Mono(alkenyl)Silsesquioxanes - Particular Concept for their Connection”, Materials, 2020, 13(21), 4784
 2. M. Rzonsowska, K. Zmudzińska, J. Duszczak, K. Mituła, B. Dudziec, P. Żak, “Synthesis of (multi)silylalkynyl-substituted silsesquioxanes obtained via silylative coupling reaction”, Organometallics, 2020, 39, 1, 74-79
 3. P. Żak, M. Bołt, M. Grzelak, K. Rachuta, B. Dudziec, R. Januszewski, B. Marciniec, B. Marciniak „Synthesis and Properties of Chromophore-Functionalized Monovinylsilsesquioxane Derivatives”, New J. Chem., 2020, 44, 7659-7664
 4. B. Dudziec, P. Żak, B. Marciniec, “Synthetic routes to silsesquioxane-based systems as photoactive materials and their precursors”, Polymers, 2019, 11 (3), 504
 5. P. Żak, C. Pietraszuk, “Application of olefin metathesis in the synthesis of functionalized polyhedral oligomeric silsesquioxanes(POSS) and POSS-containing polymeric materials”, Beilstein J. Org. Chem., 2019, 15, 310-332
 6. P. Żak, M. Bołt, B. Dudziec, M. Kubicki, “Synthesis of (E)-1,4-disilsesquioxylsubstitiuted but-1-en-3-ynes via platinum-catalyzed dimerization of ethynylsiloxysilsesquioxanes”, Dalton Trans., 2019, 48, 2657-2663
 7. P. Żak, M. Bołt, C. Pietraszuk, “Selective synthesis of E-vinylsilanes and E,E-divinylsilanes via platinum-catalyzed hydrosilylation of alkynes with secondary silanes” RSC Advances, 2018, 8, 40016 – 40021
 8. P. Żak, L. Delaude, B. Dudziec, B. Marciniec, “N-Heterocyclic carbene-based ruthenium–hydride catalysts for the synthesis of a novel class of unsymmetrically functionalized double-decker silsesquioxanes”, Chem Commun., 2018, 54, 4306-4309
 9. P. Żak, M. Bołt, M. Kubicki, C. Pietraszuk, “Highly selective hydrosilylation of olefins and acetylenes by platinum(0) complexes bearing bulky N-heterocyclic carbene ligands”,Dalton Trans., 2018, 47, 1903-1910
 10. P. Żak, M. Bołt, J. Lorkowski, M. Kubicki, C. Pietraszuk, “Platinum complexes bearing bulky N-heterocyclic carbene ligands as efficient catalysts for the fully selective dimerization of terminal alkynes”, ChemCatChem, 2017, 9, 3627-3631
 11. P. Żak, D. Frąckowiak, M. Grzelak, M. Bołt, M. Kubicki, B. Marciniec, “Olefin metathesis of vinylgermanium derivatives as method for the synthesis of functionalized cubic and double-decker germasilsesquioxanes”, Adv. Synth. Catal., 2016, 20, 3265-3276
 12. P. Żak, B. Dudziec, M. Kubicki, B. Marciniec, “Silylative Coupling vs. Metathesis - Efficient Methods for Synthesis of Difunctionalized Double-Decker Silsesquioxanes and Precursors of Hybrid Nanomaterials”, Chem. Eur. J., 2014, 20, 9387–9393

Wybrane patenty:

PL 233037 (B1), PL 232054 (B1), PL 230186 (B1), EP 2606054 (B2), PL 228987 (B1), CN 104910205 (B), PL 228646 (B1), PL 228312 (B1), EP 2918592 (B1), EP 3040339 (B1), US 9255112 (B1), US 9249167 (B1), US 9243008 (B1), US 9150596 (B2),
US 9018400 (B2)