Prof. UAM dr hab.Marcin Podsiadło

Marcin_Podsiadlo.jpg
Pracownik samodzielny

Portale naukowe:

Funkcje:

 • Kierownik Laboratorium Dydaktycznego Chemii Fizycznej i Teoretycznej Wydziału Chemii UAM
 • Członek Rady Dyscypliny Wydziału Chemii UAM
 • Członek Rady Dziekańskiej Wydziału Chemii UAM
 • Członek Rady Programowej Wydziału Chemii UAM
 • Opiekun specjalności Analityka Chemiczna, kierunku Chemia, studiów pierwszego stopnia na Wydziale Chemii UAM
 • Tutor studentów studiów I stopnia kierunku Chemia Wydziału Chemii UAM

2005 mgr

2009 dr

2018 dr hab.

2019 prof. UAM

 • słabe oddziaływania międzycząsteczkowe w kryształach molekularnych
 • polimorfizm i przemiany fazowe w kryształach
 • chemia materiałów w warunkach ekstremalnych
 • krystalizacja izochoryczna i izotermiczna
 • dyfraktometria wysokich ciśnień

Najważniejsze publikacje:

 1. Structure-Property Relations and Polymorphism in Compressed Methylamines, M.Podsiadło, A.Olejniczak, A.Katrusiak, Cryst. Growth Des. 17 (2017) 2218-2222.
 2. A New Ethane Polymorph, M.Podsiadło, A.Olejniczak, A.Katrusiak, Cryst. Growth Des. 17 (2017) 228-232.
 3. Halogen∙∙∙halogen contra C−H∙∙∙halogen interactions, M.Podsiadło, A.Olejniczak, A.Katrusiak, CrystEngComm. 16 (2014) 8279-8285.
 4. High-Pressure (+)-Sucrose Polymorph, E.Patyk, J.Skumiel, M.Podsiadło, A.Katrusiak, Angew. Chem. Int. Ed. 51 (2012) 2146-2150.
 5. Nearly Isostructural Polymorphs of Ethynylbenzene: Resolution of ≡CH···π(arene) and Cooperative ≡CH···π(C≡C) Interactions by Pressure Freezing, K.Dziubek, M.Podsiadło, A.Katrusiak, J. Am. Chem. Soc. 129 (2007) 12620-12621.