Prof. UAM dr hab.Paweł Piszora

Pracownik samodzielny
 • 1987: Mgr
 • 1994: Dr
 • 2009: Dr hab.

Funkcje:

 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Synchrotronowego (od 2005)
 • Członek komitetu redakcyjnego Synchrotron Radiation in Natural Science (od 2006)
 • chemia nieorganiczna, fizyczna chemia nieorganiczna, chemia ciała stałego
 • krystalochemia tlenków metali przejściowych i ich roztworów stałych, wysokociśnieniowe badania materiałów polikrystalicznych
 • badania strukturalne materiałów elektrodowych ogniw litowo-jonowych, badania właściwości magnetycznych materiałów tlenkowych, wysokociśnieniowa modyfikacja właściwości tlenków litowo-manganowych
 • badania strukturalne produktów korozji w sieciach dystrybucji wody, zapobieganie korozji
 • synteza i analiza strukturalna materiałów ferrimagnetycznych, nanomateriały tlenkowe, materiały multifunkcjonalne
 • zastosowanie metod dyfrakcyjnych w badaniach archeologicznych
 • dyfrakcyjne metody badania struktury materiałów polikrystalicznych, metoda Rietvelda

Najważniejsze publikacje:

 1. J. Darul, W. Nowicki, P. Piszora "Unusual compressional behavior of lithium-manganese oxides: A case study of Li4Mn5O12" The Journal of Physical Chemistry C 116 (2012) 17872-17879.
 2. J. Świetlik, U. Raczyk-Stanisławiak, P. Piszora, J. Nawrocki “Corrosion in drinking water pipes: The importance of green rusts” Water Research 46 (2012) 1-10.
 3. J. Darul, W. Nowicki, C. Lathe, P. Piszora, „Observation of phase transformations in LiMn2O4 under high pressure and at high temperature by in situ X-ray diffraction measurements”, Radiation Physics and Chemistry, 80 (2011), 1014-1018.
 4. W. Paszkowicz, P. Piszora, W. Łasocha, I. Margiolaki, M. Brunelli, A. Fitch “Lattice parameter of polycrystalline diamond in the low-temperature range” Acta Physica Polonica-Series A General Physics 117 (2010) 323-327.
 5. P. Piszora, J. Nawrocki, J.Darul, W. Nowicki, A. Evans “High resolution X-ray powder diffraction measurements of the wet rust from the drinking water distribution system” Zeitschrift für Kristallographie Supplements 30 (2009) 453-458.