Prof. UAM dr hab.Anetta Hanć

anetta hanć
Kierownik Zakładu Analizy Śladowej
 • Kierownik Zakładu Analizy Śladowej (od stycznia 2021 r)
 • Sekretarz w Zespole Chemometrii i Metrologii Chemicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (od 2016 r.)
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne, UAM
 • Scopus Author ID: 55405924100
 • Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7524-2897
 • 01. 10. 2019 - obecnie: profesor uczelni, Zakład Analizy Śladowej, Wydział Chemii UAM, Poznań;
 • 19. 01. 2018: doktor habilitowany nauk chemicznych, spec.: analityka chemiczna, Wydział Chemii UAM, Poznań; tytuł rozprawy habilitacyjnej: Ablacja laserowa z detekcją ICP-MS w badaniach in situ pierwiastków w tkankach miękich i twardych;
 • 2009 - 2018: adiunkt, Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Wydział Chemii UAM, Poznań;
 • 20. 06. 2008: doktor nauk chemicznych, Wydział Chemii UAM, tytuł rozprawy doktorskiej:  Optymalizacja czynników wpływających na bezpośrednie oznaczanie pierwiastków w stałych próbkach środowiskowych metodami spektroskopowymi SS-ET-AAS, SS-ICP-OES, LA-ICP-MS;
 • 03. 06. 2004: magister chemii, spec.: chemia środowiska, Wydział Chemii, UAM Poznań
 • chemia analityczna
 • analiza śladowa
 • spektrometria atomowa
 • spektrometria mas i techniki łączone
 • ablacja laserowa i bioobrazowanie
 • bioakumulacja pierwiastków
 • metrologia chemiczna i chemometria

Wykaz publikacji dostępny jest tutaj.