Dr hab.Izabela Komorowicz

Pracownik samodzielny

Izabela Komorowicz - Członek Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej w Polskiej Akademii Nauk od 2016r.

 • 29.05.2006 - Mgr
 • 22.06.2011 – Dr
 • 16.10.2020 – Dr hab.
 • specjacja i analiza specjacyjna
 • analiza śladowa
 • techniki łączone w analizie specjacyjnej
 • opracowywanie nowych procedur analitycznych   dedykowanych oznaczaniu pierwiastków oraz ich form specjacyjnych w próbkach   środowiskowych (woda, ścieki), biologicznych (płyny owodniowe, surowica krwi)   oraz żywności
 • metabolizm pierwiastków w organizmie   człowieka
 • identyfikacja form specjacyjnych   pierwiastków poprzez zastosowanie techniki spektrometrii mas
 • zastosowanie metod statystycznych oraz   chemometrycznych do oceny migracji czy rozmieszczenia przestrzennego   pierwiastków
 • analiza technikami: ICP-MS, HPLC/ICP-MS z   zastosowaniem różnych mechanizmów rozdzielania: IC, RPIPC, SEC
 • metrologia chemiczna
 1. Komorowicz I., Hanć A., Lorenc W., Barałkiewicz D., Falandysz J., Wang Y. Arsenic speciation in mushrooms using dimensional chromatography coupled to ICP-MS detector. Chemosphere 2019, 233, 223-233.
 2. Komorowicz I., Sajnóg A., Barałkiewicz D. Total arsenic and arsenic species determination in freshwater fish by ICP-DRC-MS and HPLC/ICP-DRC-MS techniques. Molecules 2019, 24, 607.
 3. Komorowicz I., Barałkiewicz D. Determination of total arsenic and arsenic species in drinking water, surface water, wastewater, and snow from Wielkopolska, Kujawy-Pomerania, and Lower Silesia provinces, Poland. Environmental Monitoring and Assessment 2016, 188(9), 1-22.
 4. Marcinkowska M., Komorowicz I., Barałkiewicz D. New procedure for multielemental speciation analysis of five toxic species: As(III), As(V), Cr(VI), Sb(III) and Sb(V) in drinking water samples by advanced hyphenated technique HPLC/ICP-DRC-MS. Analytica Chimica Acta 2016, 920, 102-111.
 5. Markiewicz B., Komorowicz I., Barałkiewicz D. Accurate quantification of total chromium and its speciation form Cr(VI) in water by ICP-DRC-IDMS and HPLC/ICP-DRC-IDMS. Talanta 2016, 152, 489–497.
 6. Marcinkowska M., Komorowicz I., Barałkiewicz D. (2015). Study on multielemental speciation analysis of Cr(VI), As(III) and As(V) in water by advanced hyphenated technique HPLC/ICP-DRC-MS. Fast and reliable procedures. Talanta, 144, 233-240.
 7. Komorowicz I., Baralkiewicz D. Arsenic speciation in water by high-performance liquid chromatography/inductively coupled plasma mass spectrometry-method validation and uncertainty estimation. Rapid Communications in Mass Spectrometry 2014, 28, 159-168.