Prof. UAM dr hab.Iwona Kurzyca

Pracownik samodzielny

Od 2006 zatrudniona w Zakładzie Analizy Wody i Gruntów, obecnie Zakładzie Analityki Chemicznej i Środowiskowej, na Wydziale Chemii Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współautorka ponad 70 publikacji naukowych, opracowań i ekspertyz w języku polskim i angielskim. Wzięła udział w ponad 30 konferencjach naukowych polskich i zagranicznych. Kierownik trzech i wykonawca w 6 projektach badawczych z zakresu analityki i badań środowiska. Współorganizator wydarzeń popularyzujących naukę, wykładów, warsztatów i pokazów. Promotor prac magisterskich  i licencjackich. Prowadzi zajęcia dla studentów UAM oraz spoza UAM,  w języku polskim i angielskim. Autorka recenzji naukowych i wydawniczych.  Za swoją działalność uzyskała nagrodę Miasta Poznania i JM Rektora UAM.

Kariera:

 • 2017 – doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie ochrony środowiska, Uniwersytet Gdański
 • 2006 – doktor nauk chemicznych w zakresie chemii, Uniwersytet
  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2004 – Studia Podyplomowe „Analityka zanieczyszczeń środowiska
  i żywności”, Politechnika Gdańska
 • 2001 – magister chemii; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Adiunkt, na stanowisku profesora UAM, Wydział Chemii UAM.
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne, Wydział Chemii UAM.'
 • Członek California Separation Science Society (CASSS) an international scientific organization
 • Wykorzystanie nowoczesnych technik analitycznych w badaniach próbek  
  środowiskowych o różnej matrycy.
 • Badania metodyczne i aplikacyjne procedur analitycznych.
 • Badania opadów, osadów i aerozoli atmosferycznych, ocena profilu zanieczyszczeń w zależności od formy depozycji i czynników egzogennych.
 • Analiza specjacyjna azotu w próbkach atmosferycznych.
 • Analityka żywności – markery jakościowe.

Najważniejsze publikacje:

 1. Niedzielski P., Kurzyca I., Siepak J.; A new tool for inorganic nitrogen speciation study: simultaneous determination of ammonium ion, nitrite and nitrate by ion chromatography with post-column ammonium derivatization by Nessler reagent and diode-array detection in rain water samples; Analytica Chimica Acta 577 (2006) 220-224
 2. Walna B., Kurzyca I., Siepak J.; Variations in the fluoride level in precipitation in a region of human impact; Water, Air and Soil Pollution: Focus 7 (2007) 33-40
 3. Walna B., Kurzyca I.; Evaluation of bulk deposition in protected woodland area in western Poland; Environmental Monitoring and Assessment 131 (2007) 13-26
 4. Kurzyca I., Walna B., Siepak J.; Reliability and comparability – crucial aspects of research on atmospheric precipitation; International Journal of Environmental Analytical Chemistry 89 (2009) 901-916
 5. Kurzyca I., Choiński A., Kaniecki A., Siepak J.; Water ecosystems affected by human impact within the protected area of the Tatra National Park (Poland); Oceanological and Hydrobiological Studies 38 (2009) 77-86
 6. Walna B., Kurzyca I., Bednorz E., Kolendowicz L.; Fluoride pollution of atmospheric precipitation and its relationship with air circulation and weather patterns (Wielkopolski National Park, Poland); Environmental Monitoring and Assessment 185 (2013) 5497-5514
 7. Kurzyca I., Choiński A., Pociask-Karteczka J., Ławniczak A., Frankowski M.; Terms and conditions of high-mountain lake ice-cover chemistry (Carpathians, Poland); Journal of Glaciology 61 (2015) 1207-1212
 8. Kurzyca I., Niedzielski P., Frankowski M.; Simultaneous speciation analysis of inorganic nitrogen with the use of ion chromatography in highly salinated environmental samples; Journal of Separation Science 39 (2016) 3482-3487
 9. Kurzyca, I., Frankowski, M.; Recent changes in the oxidized to reduced nitrogen ratio in atmospheric precipitation; Atmospheric Environment 167 (2017) 642-655
 10. Kurzyca, I., Frankowski, M.; Scavenging of Nitrogen From the Atmosphere by Atmospheric (Rain and Snow) and Occult (Dew and Frost) Precipitation: Comparison of Urban and Nonurban Deposition Profiles; Journal of Geophysical Research-Biogeosciences 124 (2019) 2288-2304