Wydziałowi Koordynatorzy

Koordynator kierunku Chemia I stopnia

 • prof. dr hab. Maciej Trejda

Koordynator kierunku Chemia Aplikacyjna I stopnia

 • prof. UAM dr hab. Michał Zieliński

Koordynator kierunku Chemia II stopnia

 • dr hab. Katarzyna Stawicka

Koordynator kierunku Chemia Materiałowa II stopnia

 • dr Ewa Patyk-Kaźmierczak

Koordynator kierunku Analityka Produktów Spożywczych II stopnia

 • prof. UAM dr hab. Radosław Pankiewicz

Koordynator kierunku Chemistry II stopnia

 • dr hab. Iwona Gulaczyk

Koordynator kierunku General Chemistry

 • dr Monika Skrobańska

Koordynator Wydziałowego Programu ERASMUS PLUS

 • dr Monika Skrobańska

Koordynator Wydziałowego Projektu Uniwersytetu Europejskiego EPICUR 

 • prof. dr hab. Artur Stefankiewicz

Koordynator oferty dydaktycznej w języku angielskim na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu 

 • dr Monika Skrobańska

Koordynator Wydziałowy do spraw Wsparcia Kształcenia na Odległość

 • dr Małgorzata Bartoszewicz

Koordynator Wydziałowy do spraw studentów i doktorantów z niepełnosprawnością
Koordynator Wydziałowy do spraw współpracy z Poradnią Psychologiczną dla Studentów

 • prof. UAM dr hab. Anna Szwajca

Koordynator Wydziałowy do spraw Uniwersytetu Otwartego

 • prof. UAM dr hab. Waldemar Nowicki

Koordynator EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)

 • mgr Beata Hildebrandt 

Koordynator systemu informatycznego USOS Wydziału Chemii

 • mgr Piotr Karwatka

Koordynator do spraw Ankietyzacji Losów Absolwentów Wydziału Chemii UAM w Poznaniu

 • dr Wiesław Łodyga

Koordynator obsługi zaplecza technicznego

 • mgr Krzysztof Bączyk

Opiekunowie praktyk zawodowych na studiach I stopnia:

Chemia aplikacyjna:

 • prof. UAM dr hab. Michał Zieliński
Chemia:
 • prof. dr hab. Maciej Trejda - koordynator
 • dr Jolanta Kowalska-Kuś - opiekun
 • dr Anna Wojtaszek-Gurdak - opiekun
 • dr Agata Wawrzyńczak - opiekun
Chemia medyczna z projektowaniem leków:
 • dr Krystian Pyta

Opiekun praktyk nauczycielskich

 • dr Grzegorz Krzyśko

Opiekun naukowy Naukowego Koła Chemików UAM

 • dr Sebastian Golczak