Wydziałowa Komisja do Spraw Potwierdzenia Efektów Uczenia

Przewodnicząca: prof. dr hab. Renata Jastrząb

Członkowie: