Wydziałowa Komisja do Spraw Potwierdzenia Efektów Uczenia

Przewodnicząca: prof. dr hab. Renata Jastrząb

Członkowie:

  • prof. dr hab. Maciej Trejda
  • Prof. UAM dr hab. Rafał Wawrzyniak
  • dr Katarzyna Koroniak-Szejn
  • dr Katarzyna Taras Goślińska