Wydziałowa Komisja do Spraw Potwierdzenia Efektów Uczenia

Przewodnicząca:prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb

Członkowie:

  • dr Katarzyna Koroniak-Szejn
  • dr Katarzyna Taras Goślińska
  • prof. UAM dr hab. Maciej Trejda
  • dr hab. Rafał Wawrzyniak