Wydziałowa Komisja Wyborcza

Przewodniczący: prof. dr hab. Marcin Molski

Członkowie: