Prof. UAM dr hab.Radosław Pankiewicz

Pracownik samodzielny
 • 2005 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – stypendium START dla młodych naukowców
 • 2006 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – przedłużenie stypendium START dla młodych naukowców;
 • 2007 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – krajowe stypendium wyjazdowe
 • 2015, 2018 pobyty naukowe w Kazachstanie (Szymkent, Astana), w tym jako „profesor wizytujący”

Praca w projektach współfinansowanych ze środków UE

 • 2009-2014 – specjalista ds. monitoringu i ewaluacji  - POKL 04.01.02-073/09 pt. „Poczuj chemię do chemii – zwiększenie liczby absolwentów na kierunku CHEMIA na UAM”;
 • 2010-2015 - koordynator - POKL 04.01.02-111/10 pt. „Chemia Warta Poznania – nowa jakość studiowania – zwiększenie liczby absolwentów oraz atrakcyjności studiów na kierunku CHEMIA na UAM”;
 • 2018-2023 LIFE17 ENV/LT/000407 “ALGAE – ECONOMY BASED ECOLOGICAL SERVICE OF AQUATIC ECOSYSTEMS”

Kariera:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 • 2000: mgr chemii
 • 2004: dr nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • 2014: dr hab. nauk chemicznych w dyscyplinie chemia
 • Od 2019 r. stanowisko: profesor uczelni
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny nauki chemiczne na UAM
 • Członek Rady Programowej kierunku studiów Analityka Żywności
 • Koordynator kierunku studiów Analityka Żywności
 • Modyfikacja i badania naturalnych antybiotyków jonoforowych.
 • Projektowanie, synteza i badania przewodników protonowych.
 • Analiza właściwości fizykochemicznych i aktywności biologicznej substancji zawartych w biomasie roślinnej
 • Praktyczne wykorzystanie naturalnych substancji aktywnych w rolnictwie i przemyśle

Najważniejsze publikacje:

 1. R. Pankiewicz , G. Schroeder, B. Gierczyk, G. Wojciechowski, B. Brzezinski, F. Bartl, G. Zundel, ”7Li NMR and FT-IR studies of lithium, potassium, rubidium and cesium complexes with ionophore lasalocid in solution”, Biopolymers: Biospectroscopy, 62 (2001) 173-182.
 1. R. Pankiewicz, B. Łęska, B. Messyasz, J. Fabrowska, M. Sołoducha, M. Pikosz, “First isolation of polysaccharidic ulvans from the cell walls of freshwater algae”, Algal Research 19 (2016) 348-354,DOI:10.1016/j.algal.2016.02.025
 1. J. Fabrowska, B. Messyasz, R. Pankiewicz, P. Wilińska, B Łęska, “Seasonal differences in the content of phenols and pigments in thalli of freshwater Cladophora glomerata and its habitat”, Water Research 135 (2018) 66-74
 1. Jankowska, R. Pankiewicz, K. Pogorzelec-Glaser, P. Ławniczak, A. Łapiński, J. Tritt-Goc, “Comparison of structural, thermal and proton conductivity properties of micro- and nanocelluloses”, Carbohydrate Polymers 200 (2018) 536-542
 1. L. Zhao, I. Smolarkiewicz, H.-H. Limbach,H. Breitzke, K. Pogorzelec-Glaser, R. Pankiewicz, J. Tritt-Goc, T. Gutmann, G. Buntkowsky, “Imidazole-Doped Cellulose as Membrane for Fuel Cells: Structural and Dynamic Insights from Solid-State NMR”, Journal of Physical Chemistry C 120, 35 (2016) 19574-19585, DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b07049

orcid.org/0000-0002-0929-6018