Prof. UAM dr hab.Iwona Gulaczyk

Pracownik samodzielny

Prof. UAM dr hab. Iwona Gulaczyk jest zatrudniona w Zakładzie Chemii Kwantowej Wydziału Chemii UAM. Studia ukończyła na Wydziale Chemii UAM w 1994 roku. Czwarty rok studiów odbyła na Reading University w Wielkiej Brytanii, w ramach Programu Tempus. Studia doktoranckie ukończyła w 1999 roku pod opieką prof. Marka Kręglewskiego. W czasie studiów doktoranckich odbyła półroczny staż na Université Catholique de Louvain w Belgii. Od 2014 roku pełniła funkcję wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na spektroskopii molekularnej o wysokiej rozdzielczości cząsteczek wykonujących drgania o dużej amplitudzie (floppy molecules) o znaczeniu astrofizycznym, obliczeniach kwantowo-chemicznych prowadzących do wyznaczenia powierzchni potencjalnej dla drgań o dużej amplitudzie, wielowymiarowych obliczeniach poziomów energii rowibracyjnych, oprogramowaniu wspomagającym analizę widm cząsteczek o wysokiej rozdzielczości. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji o zasięgu międzynarodowym oraz trzech rozdziałów w książkach. Jest współedytorką książki „Theoretical and Computational Chemistry: Applications in Industry, Pharma and Materials Science”.

orcid: https://orcid.org/0000-0002-8714-6242

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507911234

 • 2024 Prof. UAM
 • 2022 Habilitacja
 • 2014 – 2022 starszy wykładowca
 • 2000 - 2014 adiunkt w Zakładzie Chemii Teoretycznej Wydziału Chemii UAM w Poznaniu
 • 2000 doktor nauk chemicznych, praca doktorska pt.: “Analiza widma rotacyjno-wibracyjnego w podczerwieni o wysokiej rozdzielczości cząsteczki etylenu i hydrazyny”
 • 1997 – 1998 Studia podyplomowe: “Sieci komputerowe”, Politechnika Poznańska
 • 1995 – 1996 staż doktorski na  Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgia
 • 1994 magister chemii, praca magisterska pt.:“Analiza widm rotacyjno-wibracyjnych w podczerwieni CO2 and SO2
 • 1992 – 1993 czwarty rok studiów na Reading University UK (Program Tempus)

Funkcje:

 • Tutor kierunku anglojęzycznego Chemistry
 • 2014-2023 wydziałowy koordynator programu Erasmus+
 • Spektroskopia o wysokiej rozdzielczości cząsteczek wykonujących drgania o dużej amplitudzie i znaczeniu astrofizycznym.
 • Analiza widm o wysokiej rozdzielczości cząsteczek niesztywnych (flopy molecules).
 • Obliczenia powierzchni energii potencjalnej dla dużych drgań.
 • Wielowymiarowe obliczenia rotacyjno-wibracyjnych poziomów energetycznych.
 • Obliczenia kwantowo –chemiczne.
 1. H.V.L. Nguyen, I. Gulaczyk , M. Kręglewski , I. Kleiner
  Large amplitude inversion tunneling motion in ammonia, methylamine, hydrazine, and secondary amines: From structure determination to coordination chemistry Coordination Chemistry Reviews 436 (2021) 213797 DOI: 10.1016/j.ccr.2021.213797
 2. P. Gyawali, R. A. Motiyenko, A. Belloche, I. Kleiner, V. V. Ilyushin , E. A. Alekseev, I. Gulaczyk, and M. Kręglewski
  Rotational spectrum and interstellar detection of the first torsionally excited state of methylamine
  Astronomy and Astrophysics 677 (2023) A65 DOI: 10.1051/0004-6361/202346518
 3. I. Moszczyńska, I. Gulaczyk, and A. Katrusiak
  Giant Deformation between Osmocene Phases Induced by Anagostic Bonds Promoted under High Pressure
  Phys. Chem. C 2023, 127, 38, 19250–19257 DOI: 10.1021/acs.jpcc.3c04579
 4. I. Gulaczyk, M. Kręglewski
  IR rotational spectrum of methylamine
  Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer 252 (2020) 107097
  DOI: 10.1016/j.jqsrt.2020.107097
 5. I. Gulaczyk, M. Kręglewski
  Multi-dimensional proton tunneling in 2-methylmalonaldehyde
  Journal of Molecular Structure 1220 (2020) 128733 DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.128733
 6. M. Pietrowski, M. Zieliński, E. Alwin, I. Gulaczyk, R. E. Przekop, M. Wojciechowska
  Cobalt-doped magnesium fluoride as a support for platinum catalysts: The correlation of surface acidity with hydrogenation activity
  Journal of Catalysis 378 (2019) 298-311 DOI: 10.1016/j.jcat.2019.09.001
 7. I. Gulaczyk, M. Kręglewski, Veli-Matti Horneman
  Accurate rovibrational energies for the first excited torsional state of methylamine
  Journal of Molecular Spectroscopy 342 (2017) 25-30
  DOI: 10.1016/j.jms.2016.12.
 8. I. Gulaczyk, M. Kręglewski, A. Valentin
  The N-N stretching band of hydrazine
  Journal of Molecular Spectroscopy 220 (2003) 132-136
  DOI: 10.1016/s0022-2852(03)00106-1
 9. I. Gulaczyk, M. Kręglewski, Veli-Matti Horneman
  The C–N stretching band of methylamine
  Journal of Molecular Spectroscopy 270 (2011) 70-74  DOI: 10.1016/j.jms.2011.09.003
 10. I. Gulaczyk, W. Łodyga, M. Kręglewski, Veli-Matti Horneman
  Reinvestigation of the wagging band of methylamine
  Molecular Physics 108 (2010) 2389-2394  DOI: 10.1080/00268976.2010.499114