Prof. dr hab.Maciej Trejda

Kierownik Zakładu Katalizy Heterogenicznej

W 2001 ukończył studnia na kierunku Chemia (Wydział Chemii UAM). Na tym samym wydziale w 2005 roku obronił pracę doktorską pt. „Charakterystyka katalitycznie aktywnych form żelaza w materiałach mezoporowatych i krzemionce”, której promotorem była pani prof. zw. dr hab. Maria Ziółek. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Katalizy Heterogenicznej na Wydziale Chemii UAM. W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego za osiągnięcie naukowe pt. „Nanoporowate katalizatory efektywne w procesach przemian alkoholi”. W 2018 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od roku 2020 pełni także funkcję kierownika Zakładu Katalizy Heterogenicznej. Odbył staże zagraniczne, między innymi we Francji (Institut de Recherches sur la Catalyse, CNRS, Villeurbanne - 2002; Laboratoire Catalyse et Spectrochimie, ISMRA Universite, Caen – 2003 i 2006), w Niemczech (Technische Universität Dresden, Germany - 2004), w Holandii (Delft University of Technology, Delft - 2007) i na Tajwanie (National Tsing Hua Univeristy, Hsinchu - 2018). Pełnił funkcję sekretarza międzynarodowej konferencji 6th International Symposium on Group Five Elements (Poznań, 7-10 maja 2008 r.). W latach 2015-2018 był wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Zeolitowego. Był edytorem gościnnym specjalnego wydania czasopisma Catalysis Today (Fascinating Catalysis: Past, Present and Future).

Kariera:

 • 2015:  Dr hab.
 • 2005: Dr
 • 2001: Mgr
 • Kierownik Zakładu Katalizy Heterogenicznej
 • Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne
 • Członek Rady Dziekańskiej
 • Członek Rady Wydawnictwa Naukowego UAM
 • Członek Rady Programowej na Wydziale Chemii
 • Członek Polskiego Klubu Katalizy
 • Członek Polskiego Towarzystwa Zeolitowego
 • Nanomateriały - synteza, modyfikacja, charakterystyka
 • Kataliza kwasowo-zasadowa
 • Procesy katalitycznego utleniania
 • Sposoby pozyskiwania wartościowych chemikaliów z surowców odnawialnych