Biuro Obsługi Wydziału

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 15:00
e-mail: 
depchem@amu.edu.pl
fax +48 61 829 1553

Kierownik Biura Obsługi Wydziału

Mgr Beata Hildebrandt

specjalista

Mgr Maria Bączkowska

sprawy pracownicze • ERASMUS

st. specjalista

Mgr Ewa Biskupska

prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i finansami

st. referent

Mgr Paulina Bebenow

prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i finansami

st. specjalista - koordynator USOS

Mgr Piotr Karwatka

Wydziałowy Koordynator ds. systemu USOS • Lokalny administrator bezpieczeństwa informacji

st. referent

Mgr Katarzyna Ziętarska

prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i finansami • EZD

mł. specjalista

Dr Łukasz Marciniak