Wydziałowa Komisja ds. opracowania Strategii Rozwoju Wydziału Chemii

Przewodniczący: prof. dr hab. Marcin Hoffmann

Członkowie: