Rada Programowa

Rada Programowa dla Chemii I i II stopnia, Chemii Aplikacyjnej, Chemistry, Chemii Materiałowej i Analityki Produktów Spożywczych

Przewodnicząca:

Członkowie:

Sekretarz:

Obowiązki Rady Programowej - Statut UAM

Harmonogram spotkań:

  • 20 października 2023
  • 17 listopada 2023
  • 15 grudnia 2023
  • 19 stycznia 2024
  • 16 lutego 2024
  • 22 marca 2024
  • 19 kwietnia 2024
  • 17 maja 2024
  • 21 czerwca 2024