Wydziałowy Zespół Oceniający

Przewodniczący:
prof. dr hab. Maciej Kubicki - Dziekan

Członkowie: