Wydziałowy Zespół Oceniający

Przewodniczący:
prof. dr hab. Maciej Kubicki - Dziekan

Członkowie:

  • prof. dr hab. Andrzej Katrusiak
  • prof. Hieronim Maciejewski
  • dr Michał Cegłowski
  • dr Jakub Grajewski