Wydziałowy Zespół Oceniający

Przewodniczący:
prof. dr hab. Maciej Kubicki - Dziekan

Członkowie:

  • prof. dr hab. Jacek Komasa
  • prof. UAM dr hab. Anna Lewandowska-Andrałojć
  • dr hab. Adam Sajnóg
  • dr Jakub Grajewski