Prof. UAM dr hab.Romualda Bregier-Jarzębowska

Pracownik samodzielny

Funkcje:

 • Kierownik Studiów Podyplomowych Chemia dla Nauczycieli
 • Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Członek Rady Bibliotecznej
 • Przewodnicząca Okręgu Poznańskiego Olimpiady Chemicznej

Kariera:

 • 1990: Mgr
 • 1999: Dr
 • 2015: Dr hab.
 • chemia koordynacyjna i bionieorganiczna
 • badania potencjometryczne
 • analiza spektroskopowa
 • badania słabych niekowalencyjnych oddziaływań w układach aminokwas/poliamina lub nukleotyd i określenie wpływu jonów metalu na tego typu interakcje
 • badania właściwości kompleksotwórczych w roztworach wodnych alkaloidów nikotynowych w układach z biocząsteczkami i jonami metalu

Najważniejsze publikacje:

 1. R. Bregier-Jarzebowska, Complexes of copper(II) with L-aspartic acid in systems with tetramines and non-covalent interactions between bioligands, J. Coord. Chem., 66 (2013) 1287-1302.
 2. R. Bregier-Jarzebowska, A. Gasowska, L. Lomozik, Interactions of histone amino acid: lysine with copper(II) ions and adenosine 5′-triphosphate as well as in a metal-free system, J. Coord. Chem., 67 (2014) 45-56.
 3. R. Bregier–Jarzebowska, Mixed-ligand complexes of copper(II) ions with L-glutamic acid in the systems with triamines and non-covalent interaction between bioligands in aqueous solution, Open Chemistry, 13 (2015) 113-124.
 4. R. Bregier-Jarzebowska, K. Malczewska-Jaskóła, W. Jankowski, B. Jasiewicz, M. Hoffmann, A. Gasowska, R. Jastrzab, Experimental and quantum-chemical studies of anabasine complexes with copper(II) and zinc(II) ions, Polyhedron 85 (2015) 841-848.
 5. R. Bregier-Jarzebowska, A. Gasowska, S. K. Hoffmann, L. Lomozik, Interactions of Diamines with Adenosine-5’-triphosphate (ATP) in the Systems Including Copper(II) Ions, J. Inorg. Biochem., 162 (2016) 73-82.