Wydziałowa Rada Wydawnicza

Przewodniczący: prof. dr hab. Maciej Trejda

Członkowie: