Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana do spraw studiów niestacjonarnych

  • prof. dr hab. Robert Pietrzak

Pełnomocnik Dziekana do spraw związanych z prowadzeniem klas akademickich

  • prof. UAM dr hab. Waldemar Nowicki

Pełnomocnik Dziekana do spraw promocji Wydziału Chemii UAM

  • dr hab. Marcin Kaźmierczak
  • dr Monika Bilska-Markowska