Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana do spraw studiów niestacjonarnych

Pełnomocnik Dziekana do spraw związanych z prowadzeniem klas akademickich

Pełnomocnik Dziekana do spraw promocji Wydziału Chemii UAM