Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana do spraw studiów międzynarodowych SERP-Chem 

  • prof. UAM dr hab. Bohdan Skalski

Pełnomocnik Dziekana do spraw studiów niestacjonarnych

  • prof. dr hab. Robert Pietrzak

Pełnomocnik Dziekana do spraw związanych z prowadzeniem klas akademickich

  • prof. UAM dr hab. Waldemar Nowicki