Biuro Obsługi Studentów

W okresie od 4 lipca do 2 września 2022 roku obsługa kontaktowa studentów w Biurze Obsługi Studentów Wydziału Chemii odbywać się będzie w godzinach 8.00-14.00

e-mail: wchem@amu.edu.pl

główny specjalista - koordynator

Mgr Izabela Banaszyk

prowadzenie spraw studentów studiów stacjonarnych I stopnia

specjalista

Mgr Anna Wojciechowska

prowadzenie spraw studentów studiów stacjonarnych II stopnia

starszy referent

Mgr inż. Magdalena Czajka

sprawy socjalno-bytowe studentów