Biuro Obsługi Studentów

W okresie od 19 czerwca do 1 września 2023 roku Biuro Obsługi Studentów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00

e-mail: wchem@amu.edu.pl

główny specjalista - koordynator

Mgr Izabela Banaszyk

prowadzenie spraw studentów studiów stacjonarnych I stopnia

specjalista

Mgr Anna Wojciechowska

prowadzenie spraw studentów studiów stacjonarnych II stopnia

starszy referent

Mgr inż. Magdalena Czajka

sprawy socjalno-bytowe studentów