Prof. UAM dr hab.Rafał Wawrzyniak

Pracownik samodzielny

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Więcej informacji na: 

 • 1992: Mgr
 • 1997: Dr
 • 2013: Dr hab.
 • chromatografia gazowa
 • preparatywna chromatografia gazowa
 • spektrometria mas
 • preparatyka kolumn kapilarnych PLOT i WCOT
 • charakterystyka oddziaływań pomiędzy związkiem a fazą stacjonarną kolumny chromatograficznej
 • analiza olejków eterycznych w materiale roślinnym
 • techniki mikroekstrakcyjne
 1. R. Wawrzyniak, B. Jasiewicz, “Straightforward and rapid determination of acrylamide in coffee beans by means of HS-SPME/GC-MS”, Food Chemistry 301 (2019) 125264
 2. R. Wawrzyniak, W. Wasiak, B. Jasiewicz, A. Ludwiczuk, A. Bączkiewicz, K. Buczkowska, “High correlation of chemical composition with genotype in cryptic species of the liverwort Aneura pinguis”, Phytochemistry 152 (2018) 134-147
 3. B. Jasiewicz, A. Sierakowska, N. Wandyszewska, B. Warżajtis, U. Rychlewska , R. Wawrzyniak, L. Mrówczyńska, “Antioxidant properties of thio-caffeine derivatives: Identification of the newly synthesized 8-[(pyrrolidin-1-ylcarbonothioyl)sulfanyl] caffeine as antioxidant and highly potent cytoprotective agent “ Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 26 (2016) 3994–3998
 4. R. Wawrzyniak, W. Wasiak, A. Bączkiewicz, K. Buczkowska, "Volatile compounds in cryptic species of the Aneura pinguis complex and Aneura maxima (Marchantiophyta, Metzgeriidae)" Phytochemistry 105 (2014) 115–122
 5. R. Wawrzyniak, K. Adamska, “Characterization of Surface of Trifluorophenylketoiminepropyl Stationary Phase Coated  Porous Layer Open Tubular Columns” Journal of chromatography A 1249 (2012)  215-225
 6. R.Wawrzyniak “Separation of alicyclic and aromatic hydrocarbons on plot column coated with 3-benzylketoiminepropyl group” Chemical Papers 66 (7) (2012)  626-635
 7. R. Wawrzyniak Gas Chromatography. Praca zbiorowa pod red. Colin F. Poole, Rozdział: “Gas  Solid Chromatography (PLOT Columns)”, str. 123-136.Elsevier Inc., New York, 2012