Prof. dr hab.Renata Jastrząb

Kierownik Zakładu Chemii Koordynacyjnej; Prodziekan Wydziału Chemii UAM ds. studenckich

Funkcje:

 • Prodziekan Wydziału Chemii UAM ds. studenckich
 • Kierownik Zespołu Dydaktycznego Chemii Nieorganicznej
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Kariera:

 • 1995: Mgr
 • 2000: Dr
 • 2012: Dr hab.
 • 2023: Prof.
 • badania potencjometryczne i spektralne fosforylowanych pochodnych bioczasteczek
 • konkurencyjność jonów metali w reakcjach kompleksowania w układach zawierających kwasy alfa- i beta- hydroksylowe
 • właściwości koordynujące kwasu hialuronowego, nikotynowego oraz foliowego oraz określenie ich wpływu na procesy zachodzące na poziomie molekularnym
 • preparatyka materiałów podłożowych wykorzystywanych w spektroskopii SERS

Najważniejsze publikacje:

 1. R. Jastrzab Phosphoserine and specific types of its coordination in copper (II) and adenosine nucleotides systems - potentiometric and spectroscopic studies J. Inorg. Biochem., 103, 766-773, 2009
 2. R. Jastrzab, T. Runka, P. Skowronek, L. Lomozik, The effect of spermine concentration on the solution structure of complexes formed in copper(II)/adenosine 5'-triphosphate/ phosphoserine system, J. Inorg. Biochem., 104, 868-876, 2010
 3. R. Jastrzab The influence of copper (II) ions on noncovalent interactions in the systems including phosphoserine and biogenic amines New J. Chem., 34, 2867-2874, 2010
 4. R. Jastrzab, Z. Hnatejko, T. Runka, A. Odani, L. Lomozik Stability and mode of coordination complexes formed in the silver(I)/nucleoside systems New J. Chem. 35, 1672-1677, 2011
 5. A. Odani, R. Jastrzab, L. Lomozik Equilibrium and NMR studies on the interaction of phytic acid with polyamines and metal ions Metallomics 3, 735-743, 2011