Wydziałowy Zespół ds. Kształcenia Zdalnego na kadencję 2020-2024

Przewodnicząca:

  • dr Małgorzata Bartoszewicz

Członkowie:

  • prof. UAM dr hab. Iwona Rykowska (Laboratorium Dydaktyczne Chemii Ogólnej i Analitycznej)
  • dr Marta Waligórska (Laboratorium Dydaktyczne Chemii Fizycznej i Teoretycznej)
  • prof. UAM dr hab. Michał Zieliński (Laboratorium Dydaktyczne Technologii Chemicznej i Badań Materiałów)
  • Prof. UAM dr hab. Marcin Runowski (Laboratorium Dydaktyczne Chemii Nieorganicznej)
  • dr Jacek Rutkowski (Laboratorium Dydaktyczne Chemii Organicznej i Bioorganicznej)