Wydziałowy Zespół ds. Kształcenia Zdalnego na kadencję 2020-2024

Przewodnicząca:

Członkowie: