XII Akademia Uczniowska

Szanowni  Państwo,

dnia 15 marca 2024 roku odbędzie się  XII  Akademia Uczniowska, której tematem przewodnim będzie  „Chemia w domu”.

Udział uczniów w Akademii zgłaszają nauczyciele na adres mailowy waldek@amu.edu.pl do połowy stycznia 2024 roku, podając realizowany temat, nazwiska uczniów pracujących nad projektem, cele projektu, planowane etapy pracy, stosowane metody i oczekiwane rezultaty.(jedna strona formatu A-4).

Do końca lutego 2024 roku nauczyciele przesyłają szczegółowe sprawozdania z projektów (dwie strony formatu A-4) obejmujące opis zrealizowanych celów, uzyskane rezultaty, wnioski i główne osiągnięcia projektu.

Po zakwalifikowaniu przedstawionych prac, uczniowie (dwie lub maksymalnie trzy osoby w zespole) przedstawiają sprawozdania z projektów w formie prezentacji ustnych lub pod postacią posteru podczas zamkniętej sesji posterowej, odbywającej się w dniu Akademii Uczniowskiej.

kolby chemiczne  z kolorowymi roztworami oraz ścierki i szczotki

Ramowy plan Akademii Uczniowskiej jest następujący:

  1. Otwarcie Akademii Uczniowskiej.
  2. Prezentacja programu.
  3. Prezentacje wyników badań przez zespoły realizujące projekty w formie prezentacji ustnych lub drogą sesji posterowej. Zamknięta sesja posterowa w której uczestniczą tylko uczniowie bezpośrednio realizujący projekt.
  4. Otwarta sesja posterowa dla wszystkich uczniów uczestniczących w Akademii
  5. Wykład związany z tematyką Akademii
  6. Konkurs prof. Lechosława Łomozika (tradycyjnie odbywający się podczas każdej Akademii: konkurs, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie. Konkurs polega na rozwiązaniu krótkiego zadania lub udzieleniu odpowiedzi na pytanie. Laureatem zostaje uczeń, który pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi).
  7. Ogłoszenie nazwisk laureatów Akademii – jeden zespół realizujący projekt (dopuszcza się możliwość także dwóch wyróżnień dla dwóch zespołów).
  8. Ogłoszenie tematu kolejnej Akademii Uczniowskiej.
  9. Pokazy chemiczne dla uczniów przygotowane przez Naukowe Koło Chemików.

Uwaga: Organizator zapewnia sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie konkursu jak i w planie uroczystości z podaniem uzasadnienia.

Serdecznie zachęcamy o uczestnictwa i podjęcia pierwszych projektów naukowych!

REGULAMIN