Rekrutacja

Informujemy,  że została uruchomiona internetowa rejestracja kandydatów do Szkoły  Doktorskiej UAM. Wszelkie informacje dostępne są w linkach poniżej:

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/doktoranci/rekrutacja-do-szkoly-doktorskiej-uam2

https://amu.edu.pl/oferta-ksztalcenia/rekrutacja