Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji do Szkoły  Doktorskiej UAM w roku akademickim 2023/24 dostępne są na stronie https://amu.edu.pl/doktoranci/szkola-doktorska/rekrutacja/20232024