Programy studiów

Efekty kształcenia (dla doktorantów rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 i późniejszych)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Efekty kształcenia (dla doktorantów rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 i późniejszych) (379.3 KB)
Program studiów 2017/2018 (dla doktorantów rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 i późniejszczych)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Program studiów 2017/2018 (dla doktorantów rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 i późniejszczych) (434.2 KB)
Zakładane efekty kształcenia Międzynarodowych Studiów Doktoranckich Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „ChemInter” (obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zakładane efekty kształcenia Międzynarodowych Studiów Doktoranckich Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „ChemInter” (obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018) (340.4 KB)
Program Międzynarodowych Studiów Doktoranckich Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „ChemInter” (obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Program Międzynarodowych Studiów Doktoranckich Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „ChemInter” (obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018) (255.3 KB)
Zakładane efekty kształcenia Międzynarodowych i Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „HighChem” (obowiązujące od roku akademickiego Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zakładane efekty kształcenia Międzynarodowych i Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „HighChem” (obowiązujące od roku akademickiego (352.2 KB)
Program Międzynarodowych i Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „HighChem” (obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Program Międzynarodowych i Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „HighChem” (obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019) (277.9 KB)

Program kształcenia - Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych