Wydziałowy Zespół Mentorek i Mentorów

prof. dr hab. Izabela Nowak
prof. dr hab. Violetta Patroniak
prof. UAM dr hab. Krzysztof Kuciński