Prof. UAM dr hab.Krzysztof Kuciński

Pracownik samodzielny

Kariera:

 • 2014: Mgr
 • 2018: Dr
 • 2023: Dr Hab.

Portale Naukowe/Społecznościowe:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9339-6395
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof-Kucinski
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=O-Vg8LIAAAAJ&hl=pl
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1716493
Scopus: https://www-1scopus-1com-10284240p0a03.han.amu.edu.pl/authid/detail.uri?authorId=55851227000
X/Twitter: https://twitter.com/SiRCH_Kucina
Strona Internetowa: https://www.kucinskilab.com/

- Synteza Związków Krzemu, Germanu, Boru oraz Siarki
- Kataliza Homogeniczna
- Kataliza Kwasowo-Zasadowa
- Chemia Koordynacyjna

Wybrane publikacje:

 1. K. Kuciński, A. Łuczak, A. Mankouski and G. Hreczycho, Base-catalyzed addition of silylacetylenes to ketones: a route to protected tertiary propargyl alcohols, Org. Chem. Front. 2023, 10, 2752-2759 (doi:10.1039/D3QO00579H).
 2. K. Kuciński and G. Hreczycho, Silicon-Nitrogen Bond Formation via Dealkynative Coupling of Amines with Bis(trimethylsilyl)acetylene Mediated by KHMDS, Chem. Commun. 2022, 58, 11386-11389 (doi:10.1039/D2CC04413G).
 3. K. Kuciński and G. Hreczycho, Transition metal-free catalytic C-H silylation of terminal alkynes with bis(trimethylsilyl)acetylene initiated by KHMDS, ChemCatChem 2022, 14, e202200794 (doi:10.1002/cctc.202200794).
 4. K. Kuciński, H. Stachowiak-Dłużyńska and G. Hreczycho, Catalytic Silylation of O-Nucleophiles via Si-H or Si-C Bond Cleavage: A Route to Silyl Ethers, Silanols and Siloxanes, Coord. Chem. Rev. 2022, 459, 214456 (doi:10.1016/j.ccr.2022.214456).
 5. K. Kuciński, H. Stachowiak and G. Hreczycho, Silylation of Silanols with Hydrosilanes via Main-Group Catalysis: The Synthesis of Unsymmetrical Siloxanes and Hydrosiloxanes, Inorg. Chem. Front. 2020, 7, 4190-4196 (doi:10.1039/D0QI00904K).
 6. K. Kuciński and G. Hreczycho, Hydrosilylation and hydroboration in a sustainable manner: from Earth-abundant catalysts to catalyst-free solutions, Green Chem. 2020, 22, 5210-5224 (doi:10.1039/D0GC01430C).
 7. K. Kuciński and G. Hreczycho, Lithium Triethylborohydride as Catalyst for Solvent-Free Hydroboration of Aldehydes and Ketones, Green Chem. 2019, 29, 1912-1915 (doi:10.1039/C9GC00216B).
 8. K. Kuciński and G. Hreczycho, A Highly Effective Route to Si-O-Si Moieties through O-Silylation of Silanols and Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane Silanols with Disilazanes, ChemSusChem 2019, 12, 1043-1048 (doi:10.1002/cssc.201802757).
 9. K. Kuciński and G. Hreczycho, Chemoselective and catalyst-free O-borylation of silanols: a facile access to borasiloxanes, ChemSusChem 2017, 10, 4695–4698 (doi:10.1002/cssc.201701648).
 10. K. Kuciński and G. Hreczycho, Catalytic Formation of Silicon-Heteroatom (N, P, O, S) Bonds, ChemCatChem 2017, 9, 1868-1885 (doi:10.1002/cctc.201700054).