Prof. dr hab.Violetta Patroniak

Kierownik Zakładu Syntezy Nanostruktur Funkcjonalnych
 • Ekspert w Narodowym Centrum Nauki (2017-2021)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (2019-2023)
 • Członek Komisji Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2019-2022)
 • Wspólorganizatorka 3 konferencji międzynarodowych:
 • 2019 Polsko-Francuski Kongres Chemii odbywający się w Ambasadzie RP w Paryżu, na Uniwersytecie Sorbona oraz w Stacji PAN w Paryżu
 • 2018 II Assises Franco-Polonaises de Chimie w Paryżu odbywające się w Ambasadzie RP w Paryżu oraz w Stacji PAN w Paryżu
 • 2015 Assises Franco-Polonaises de Chimie w odbywające się w Ambasadzie RP w Paryżu oraz w Stacji PAN w Paryżu
 • Stażystka podoktorska w laboratorium Prof. Jean- Marie Lehna na Uniwersytecie w Strasburgu we Francji (2001)
 • Stażystka podoktorska w laboratorium Prof. Paolo Finocchiaro na Uniwersytecie w Katanii we Włoszech (1999)
 • Adiunkt i asystent w grupie badawczej Prof. Wandy Radeckiej-Paryzek (1988-2006)

Portale naukowe:

Kariera:

 • 1988: magister
 • 1995: doktorat
 • 2006: habilitacja
 • 2014: tytuł profesora
 • chemia koordynacyjna
 • chemia supramolekularna
 • samoorganizacja nieorganiczna
 • architektury supramolekularne w kompleksach d- i f-elektronowych jonów metali
 • mono- i wielordzeniowe kompleksy z makrocyklicznymi i acyklicznymi zasadami Schiffa
 • hybrydy nieorganiczno-organiczne

Najważniejsze publikacje:

 1. S. Napierała, M. Kubicki, V. Patroniak, M. Wałęsa-Chorab, Electropolymerization of [2 × 2] grid-type cobalt(II) complex with thiophene substituted dihydrazone ligand, Electrochim. Acta, 369, (2021)
 2. A. Bocian, W. Drożdż, M. Szymańska, J. Lewandowski, M. A. Fik-Jaskółka, A. Gorczyński, V. Patroniak, A. R. Stefankiewicz, Complex-Decorated Surfactant-Encapsulated Clusters (CD-SECs) as novel multidynamic hybrid materials, Nanoscale, 12, 4743 (2020)
 3. M. Krystek, D. Pakulski, V. Patroniak, M. Górski, L. Szojda, A. Ciesielski, P. Samori, High performance graphene-based cementitious composites, Advanced Science 6, 9, 1801195, (2019)
 4. A. Gorczyński, J. Harrowfield, V. Patroniak, A. R. Stefankiewicz, Quaterpyridines as Scaffold for Functional Metallosupramolecular Materials, Chem. Rev., 116, 14620-14674 (2016)
 5. V. Patroniak, A. R. Stefankiewicz, J.-M. Lehn, M. Kubicki, M. Hoffmann, „Self-assembly and characterization of homo- and heterodinuclear complexes of zinc(II) and lanthanide(III) ions with tridentate Schiff base ligand”, Eur. J. Inorg. Chem., 144 (2006)
 6. W. Radecka-Paryzek, V. Patroniak, J. Lisowski. Metal complexes of polyaza and polyoxa Schiff base macrocycles. Coord. Chem. Rev., 249, 2156 (2005)