Prof. dr hab.Przemysław Niedzielski

Pracownik samodzielny

Przemysław Niedzielski - prowadzi badania z zakresu chemii analitycznej nad opracowaniem nowych procedur analitycznych oraz przygotowuje aplikacje analizy różnych próbek: żywności, próbek biologicznych, geologicznych i artefaktów archeologicznych.

Kariera:

 • 1995: Mgr
 • 1999: Dr
 • 2008: Dr hab.
 • 2018: Profesor

Funkcje:

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne (członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego).
 • Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (członek Zarządu Głównego i przewodniczący Komisji ds. badań archeometrycznych)
 • Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Virtual Institute of Speciation Analysis
 • analiza mikrośladowa różnych próbek  środowiskowych i klinicznych
 • badania specjacji metali i metaloidów, frakcjonowanie próbek
 • techniki łączone w analizie specjacyjnej
 • znaczniki geochemiczne pochodzenia osadów
 • archeometria
 • fito- i ryzoremediacja pierwiastków
 • badania w strefach polarnych

Najważniejsze publikacje:

 1. Juliana Silva Souza, Daniele Kasper, Larissa Schmauder Teixeira da Cunha, Tuany Alves Soares, Adriana Rodrigues de Lira Pessoa, Gabriel Oliveira de Carvalho, Erli Schneider Costa, Przemysław Niedzielski, Joao Paulo Machado Torres: Biological factors affecting total mercury and methylmercury levels in Antarctic penguins, Chemosphere 261 (2020) pp. 127713 10.1016/j.chemosphere.2020.127713
 2. Jędrzej Proch, Przemysław Niedzielski: In–spray chamber hydride generation by multi–mode sample introduction system (MSIS) as an interface in the hyphenated system of high performance liquid chromatography and inductivity coupled plasma optical emission spectrometry (HPLC/HG–ICP–OES) in arsenic species determination, Talanta 208 (2020) pp.
  12039510.1016/j.talanta.2019.120395
 3. A. Michałowski, P. Niedzielski, L. Kozak, M. Teska, K. Jakubowski, M. Żółkiewski: Archaeometrical studies of prehistoric pottery using portable ED-XRF, Measurement 159 (2020) pp. 107758
  10.1016/j.measurement.2020.107758
 4. Mariusz Gałka, Agnieszka Lewandowska, Przemysław Niedzielski, Thomas G Sim, Graeme T Swindles, Grzegorz Szczurek: Late Glacial and early Holocene development of an oxbow lake in Central Europe (Poland) based on plant macrofossil and geochemical data, The Holocene 30 (2020) pp. 178-189 10.1177/0959683619875803
 5. Sylwia Budzyńska, Przemysław Niedzielski, Mirosław Mleczek: Time-dependent changes of arsenic and its selected forms in a hydroponic experiment with Quercus robur L., Journal of Hazardous Materials (2020) pp. 124244 10.1016/j.jhazmat.2020.124244

Spis publikacji dostępny pod adresem: https://pnied.web.amu.edu.pl/badania/publikacje/