Prof. UAM dr hab.Mariusz Pietrowski

Pracownik samodzielny

Dr hab. Mariusz Pietrowski - urodził się w Koźminie Wielkopolskim, gdzie ukończył liceum ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpoczął pracę na Wydziale Chemii UAM. W roku 2001 uzyskał tytuł naukowy doktora nauk chemicznych. W latach 2001-2006 trzykrotnie przebywał na stażach naukowych w Université Henri Poincaré, Nancy, we Francji. Tytuł naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2012. Jest współautorem ponad 80 publikacji naukowych, które cytowane były ponad 700 razy (wg Google Scholar). Jest członkiem Polskiego Klubu Katalizy i Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Od początku swojej pracy dr hab. M. Pietrowski angażuje się w życie Wydziału, społeczności akademickiej i studenckiej. O jego zaangażowaniu świadczy członkostwo w szeregu komisji, m.in. Komisji Rekrutacyjnej Studiów Doktoranckich (od 2014 roku), Szkoły Doktorskiej UAM (od 2019 roku), Radzie Programowej Studium Doktoranckiego (od 2012 roku). Od wielu lat pełni funkcję Społecznego Zakładowego Inspektora Pracy i jest członkiem Rektorskiej Komisji BHP. Od 2012 roku jest opiekunem Naukowego Koła Chemików Wydziału Chemii UAM. Za swoją działalność naukową i organizacyjną był wielokrotnie wyróżniony Nagrodą Rektora. Prywatnie: miłośnik astronomii i górskich wędrówek.

Kariera:

 • 1993: magisterium
 • 2001: doktorat
 • 2012: habilitacja
 • 2019: prof. UAM
 • Członek Polskiego Klubu Katalizy
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej UAM
 • Opiekun Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Członek Rady Programowej Studium Doktoranckiego
 • Członek Dziekańskiego Zespołu ds. Aparatury Wydziału Chemii UAM
 • Społeczny Inspektor Pracy Wydziału Chemii UAM
 • kataliza heterogeniczna; kataliza na metalach; metale w stanie dyspersji atomowej; synteza i charakterystyka katalizatorów;
 • zastosowania katalityczne nowych materiałów (np. grafitopodobny azotek węgla, NiF2, CoF­2, MgF2);
 • mikroreaktorowe, wysokociśnieniowe techniki przepływowe;
 • selektywne katalityczne uwodornienie związków organicznych; metanizacja CO2;

Najważniejsze publikacje:

 1. E. Alwin, W. Nowicki, R. Wojcieszak, M. Zieliński, M. Pietrowski, Elucidating the structure of the graphitic carbon nitride nanomaterials via X-ray photoelectron spectroscopy and X-ray powder diffraction techniques, Dalton Trans., (2020).
 2. E. Alwin, K. Kočí, R. Wojcieszak, M. Zieliński, M. Edelmannová, M. Pietrowski, Influence of High Temperature Synthesis on the Structure of Graphitic Carbon Nitride and Its Hydrogen Generation Ability, Materials, 13 (2020) 2756.
 3. N. Capece, A. Sadier, C.P. Ferraz, J. Thuriot-Roukos, M. Pietrowski, M. Zielinski, S. Paul, F. Cavani, R. Wojcieszak, Aerobic oxidation of 1,6-hexanediol to adipic acid over Au-based catalysts: the role of basic supports, Catal. Sci. Technol., 10 (2020) 2644-2651.
 4. A. Kiderys, M. Kot, E. Janiszewska, M. Pietrowski, C.-M. Yang, M. Zieliński, SBA materials as support of iridium catalyst for hydrogenation reactions, Catal. Today, 356 (2020) 178-186.
 5. M. Pietrowski, M. Zieliński, E. Alwin, I. Gulaczyk, R. Przekop, M. Wojciechowska, Cobalt-doped magnesium fluoride as a support for platinum catalysts: The correlation of surface acidity with hydrogenation activity, J. Catal., 378 (2019) 298-311.
 6. R. Kukawka, A. Pawlowska-Zygarowicz, J. Dzialkowska, M. Pietrowski, H. Maciejewski, K. Bica, M. Smiglak, Highly Effective Supported Ionic Liquid-Phase (SILP) Catalysts: Characterization and Application to the Hydrosilylation Reaction, ACS Sustain. Chem. Eng., 7 (2019) 4699-4706.
 7. C.P. Ferraz, M. Zielinski, M. Pietrowski, S. Heyte, F. Dumeignil, L.M. Rossi, R. Wojcieszak, Influence of Support Basic Sites in Green Oxidation of Biobased Substrates Using Au-Promoted Catalysts, ACS Sustain. Chem. Eng., 6 (2018) 16332-16340.
 8. M. Pietrowski, Recent Developments in Heterogeneous Selective Hydrogenation of Halogenated Nitroaromatic Compounds to Halogenated Anilines – Review, Curr. Org. Synth., 9(4) (2012) 470-487.
 9. M. Pietrowski, Selective hydrogenation of ortho-chloronitrobenzene over Ru and Ir catalysts in the conditions of aqueous-phase reforming of bioethanol, Green Chem., 13 (2011) 1633-1635.
 10. M. Pietrowski, Selective Hydrogenation of Unsaturated Functional Groups over Heterogeneous Ruthenium Catalysts, W: Ruthenium: Properties, Production and Applications
  Editor: David B. Watson, pp. 85-124, © 2011 Nova Science Publishers, Inc., ISBN: 978-1-61761-550-4.