Dr hab.Marcin Kaźmierczak

Pracownik samodzielny

Pracę magisterską oraz doktorską realizował pod kierunkiem profesora Henryka Koroniaka. Po obronie pracy doktorskiej laureat dwumiesięcznego Stypendium Rządu Francuskiego przyznanego na pobyt badawczy w wybranym ośrodku, który został zrealizowany w  2015 roku w laboratorium BioCIS-CNRS, Wydziału Farmacji Uniwersytetu Paris-Sud w Châtenay-Malabry we Francji. Obecnie pracownik samodzielny w Zakładzie Syntezy i Struktury Związków Organicznych, Wydziału Chemii UAM.

https://orcid.org/0000-0003-0199-9197
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55075448700

Kariera:

2023 - Doktor habilitowany
2014 - Doktor nauk chemicznych
2009 - Magister

Od 2014 roku pełni funkcję opiekuna pracowni NMR CZT UAM.

Od 2023 roku pełni pełnomocnika Dziekana do spraw promocji Wydziału Chemii UAM.

Zainteresowania naukowe skupione są na chemii fluorowanych alkilofosfonianów, regioselektywnych metod fluorowania, a także zastosowaniu techniki NMR do ustalania struktur związków organicznych.

Najważniejsze publikacje:

  • M. Kaźmierczak*, G. Dutkiewicz, H. Koroniak, Deoxyfluorinating reagents as tools for γ-amino-α-hydroxyphosphonate modification, Org. Biomol. Chem., 2022, 20, 5615-5623. https://doi.org/10.1039/D2OB00915C.
  • M. Bilska-Markowska, W. Jankowski, M. Hoffmann, M. Kaźmierczak*, Design and Synthesis of New α-hydroxy β-fluoro/β-trifluoromethyl and Unsaturated Phosphonates from Carbohydrate-Derived Building Blocks via Pudovik and Horner–Wadsworth–Emmons Reactions, Molecules, 2022, 27(17), 5404. https://doi.org/10.3390/molecules27175404.
  • M. Kaźmierczak*, T. Siodła, H. Koroniak, Stereoselective Synthesis and Investigation of Mechanism of Trifluoromethylated Cyclopropylphosphonate, J. Fluorine Chem. 2022, 254, 109934. https://doi.org/10.1016/j.jfluchem.2021.109934.
  • M. Kaźmierczak, M. Bilska-Markowska, Diethylaminosulfur Trifluoride (DAST) Mediated Transformations Leading to Valuable Building Blocks and Bioactive Compounds, Eur. J. Org. Chem., 2021, 2021, 5585-5604. https://doi.org/10.1002/ejoc.202101027.
  • M. Kaźmierczak*, H. Koroniak, Efficient synthesis of dipeptide analogues of α-fluorinated β-aminophosphonates, Beilstein J. Org. Chem. 2020, 16, 756-762. https://doi.org/10.3762/bjoc.16.69.
  • M. Kaźmierczak*, G. Dutkiewicz, T. Cytlak, Application of α-Amino-β-fluorophosphonates in Construction of their Dipeptide Analogues, Synthesis 2020, 52, 2364-2372. https://doi.org/10.1055/s-0040-1707813.
  • M. Kaźmierczak*, M. Kubicki, H. Koroniak, Regioselective Fluorination of α-Hydroxy-β-aminophosphonates by Using PyFluor, Eur. J. Org. Chem. 2018, 2018, 3844-3852. https://doi.org/10.1002/ejoc.201800631.