Koordynatorzy i opiekunowie specjalności

Koordynator kierunku Chemia I stopnia

  • prof. dr hab. Maciej Trejda

Koordynator kierunku Chemia Aplikacyjna I stopnia

  • prof. UAM dr hab. Michał Zieliński

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność chemia ogólna

  • prof. UAM dr hab. Małgorzata T. Kaczmarek

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność chemia biologiczna

  • dr Monika Skrobańska

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność chemia kosmetyczna

  • dr Agata Wawrzyńczak

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność chemia materiałowa

  • prof. UAM dr hab. Ewa Janiszewska

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność chemia sądowa

  • dr Katarzyna Koroniak-Szejn

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność analityka chemiczna

  • prof. UAM dr hab. Marcin Podsiadło

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność synteza i analiza chemiczna

  • dr Marta Waligórska

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność nauczanie chemii i fizyki

  • dr Małgorzata Bartoszewicz

Lista Tutorów

Studia pierwszego stopnia, I rok

A-1 prof. UAM dr hab. Marcin Podsiadło

A-2 prof. UAM dr hab.Romualda Bregier – Jarzębowska

A-3 dr Jakub Grajewski

A-4 prof. UAM dr hab. Ewa Janiszewska

A-5 dr Michał Zabiszak

A-6 dr Katarzyna Koroniak – Szejn

A-7 dr Małgorzata Bartoszewicz

A-8 dr Marta Waligórska

A-9 dr Joanna Wiśniewska

A-10 dr Martyna Nowak

A-11 dr Agnieszka Tolińska

A-12 prof. UAM dr hab. Małgorzata T. Kaczmarek

A-13 dr Monika Skrobańska

A-14 dr Katarzyna Taras – Goślińska

A-15 (CHA) prof. UAM dr hab. Michał Zieliński

A-16 (CHG) prof. UAM dr hab. Waldemar Nowicki