Koordynatorzy i opiekunowie specjalności

Koordynator kierunku Chemia I stopnia

Koordynator kierunku Chemia Aplikacyjna I stopnia

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność chemia biologiczna

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność chemia kosmetyczna

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność chemia materiałowa

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność chemia sądowa

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność analityka chemiczna

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność synteza i analiza chemiczna

Lista Tutorów

Studia pierwszego stopnia, I rok

A-1 prof. UAM dr hab. Marcin Podsiadło

A-2 prof. UAM dr hab.Romualda Bregier – Jarzębowska

A-3 dr Jakub Grajewski

A-4 prof. UAM dr hab. Ewa Janiszewska

A-5 dr Michał Zabiszak

A-6 dr Katarzyna Koroniak – Szejn

A-7 dr Małgorzata Bartoszewicz

A-8 dr Marta Waligórska

A-9 dr Joanna Wiśniewska

A-10 dr Martyna Nowak

A-11 dr Agnieszka Tolińska

A-12 prof. UAM dr hab. Małgorzata T. Kaczmarek

A-13 dr Katarzyna Taras – Goślińska

A-14 (CHA) prof. UAM dr hab. Michał Zieliński

A-15 (CHgc) dr Monika Skrobańska

A-16 (CML) dr Michał Antoszczak