Koordynatorzy i opiekunowie specjalności

Koordynator kierunku Chemia I stopnia

  • prof. UAM dr hab. Maciej Trejda

Koordynator kierunku Chemia Aplikacyjna I stopnia

  • prof. UAM dr hab. Michał Zieliński

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność chemia ogólna

  • prof. UAM dr hab. Małgorzata T. Kaczmarek

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność chemia biologiczna

  • dr Monika Skrobańska

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność chemia kosmetyczna

  • dr Agata Wawrzyńczak

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność chemia materiałowa

  • prof. UAM dr hab. Ewa Janiszewska

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność chemia sądowa

  • dr Katarzyna Koroniak-Szejn

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność analityka chemiczna

  • prof. UAM dr hab. Marcin Podsiadło

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność synteza i analiza chemiczna

  • dr Marta Waligórska

Opiekun kierunku Chemia I stopnia specjalność nauczanie chemii i fizyki

  • dr Małgorzata Bartoszewicz