Informacje dla studentów I roku

Uśmiechnięta grupa studentów

 • Poradnik Studenta I Roku
 • Dokumenty po rekrutacji
  Student I roku po zakończonej rekrutacji, na początku roku akademickiego na spotkanie z Tutorem lub do Biura Obsługi Studentów powinien dostarczyć:
  1. Zaświadczenie lekarskie z Medycyny pracy. Skierowanie można pobrać ze swojego panelu rekrutacyjnego. Zaświadczenie należy dostarczyć na Wydział jak najszybciej, najlepiej przed pierwszymi zajęciami w laboratorium.
   insrtukcja1
   instrukcja2
  2. Przedstawić do wglądu oryginał swojego świadectwa dojrzałości, którego skan był załączony podczas internetowej rekrutacji. Poświadczenie dokumentów powinno być zrealizowane do końca października danego roku akademickiego.
  3. Jeżeli student jest niepełnoletni, czyli jest osobą, która na dzień 1 października danego roku akademickiego nie ma ukończonych 18 lat musi do rozpoczęcia roku akademickiego złożyć w Biurze Obsługi Studentów dodatkowy dokument. Wzory Oświadczeń przedstawiciela ustawowego są dostępne na stronie https://amu.edu.pl/kandydaci/kandydaci-zagraniczni/dokumenty.
  4. Jeżeli jesteś studentem zagranicznym, a Twoje świadectwo nie jest uznawane z mocy prawa (szczegóły na stronie  https://amu.edu.pl/kandydaci/kandydaci-zagraniczni/dokumenty) i zostało tymczasowo zakwalifikowane podczas internetowej rekrutacji musisz ubiegać się o decyzję administracyjną wydaną przez właściwego Kuratora oświaty.
   Zapoznaj się z szczegółami procedury Kuratorium Oświaty w Poznaniu
   Kuratorium Oświaty w PoznaniuWydział do Spraw Nauczycieli i Sieci SzkółPlac Wolności 18, 61-739 Poznań.Informacji na temat postępowania o uznanie świadectwa wydanego za granicą udzielają pracownicy Wydziału do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół w godzinach pracy urzędu. Osoba zainteresowana może złożyć dokumenty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz godziny wizyty pod numerem telefonu: 61 670 40 86 lub za pomocą poczty elektronicznej: wns@ko.poznan.pl.
 • Jak uczestniczyć w zajęciach w MS Teams?
 • Jak uczestniczyć w zajęciach na platformie Moodle UAM?
 • Panel Dydaktyczny
 • Szkolenie BHP
 • Studium Językowe UAM
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM

  Wszystkie informacje dla studentów są dostępne na stronie https://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2

  Kontakt do Studium

  Sekretariat SWFiS UAM
  ul. Zagajnikowa 9; 61-602 Poznań
  mail: swfis@amu.edu.pl
  www.swfis.amu.edu.pl

  tel. 61 829 6401 lub 6402

 • Szkolenie biblioteczne i Edukacja źródłowa i informacyjna