Ramowe programy studiów

Chemia - sylabusy
Ramowe programy studiów 2021-2024 kierunek CHEMIA (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia w roku akademickim 2021/2022)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ramowe programy studiów 2021-2024 kierunek CHEMIA (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia w roku akademickim 2021/2022) (540.7 KB)
Ramowe programy studiów 2021-2024 kierunek CHEMIA APLIKACYJNA (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia w roku akademickim 2021/2022)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ramowe programy studiów 2021-2024 kierunek CHEMIA APLIKACYJNA (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia w roku akademickim 2021/2022) (297.8 KB)
Ramowe programy studiów 2021-2024 kierunek CHEMIA, specjalność NAUCZANIE CHEMII I FIZYKI (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia w roku akademickim 2021/2022)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ramowe programy studiów 2021-2024 kierunek CHEMIA, specjalność NAUCZANIE CHEMII I FIZYKI (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia w roku akademickim 2021/2022) (372.8 KB)
Ramowe programy studiów 2020-2023 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia w roku akademickim 2020/2021)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ramowe programy studiów 2020-2023 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia w roku akademickim 2020/2021) (716.5 KB)
Ramowe programy studiów 2019-2022 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia w roku akademickim 2019/2020)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ramowe programy studiów 2019-2022 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia w roku akademickim 2019/2020) (729.1 KB)
Ramowe programy studiów 2018-2021 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia w roku akademickim 2018/2019)Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ramowe programy studiów 2018-2021 (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia w roku akademickim 2018/2019) (750.8 KB)