Informacja dla studentów kończących studia pierwszego stopnia

W związku z Zarządzeniem z dnia 7 września 2020 roku nr 3 2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie składania i przechowywania prac dyplomowych z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych oraz dokumentowania egzaminu dyplomowego, Zarządzeniem z dnia 7 września 2020 roku nr 4 2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie zasad wykorzystywania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz procedur obowiązujących przy sprawdzaniu pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz Zarządzeniem z dnia 7 września 2020 roku nr 5 2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych, prosimy studentów o zapoznanie się z poniższą instrukcją postępowania przed obroną licencjacką i inżynierską oraz Regulaminem wydziałowym obowiązującym od roku akademickiego 2021/2022. Instrukcje odnośnie działań w APD znajdują się na stronie wydziałowej oraz na stronie internetowej: http://apd.amu.edu.pl

WAŻNE! PRZED REJESTRACJĄ PRACY STUDENT MUSI UZYSKAĆ WSZYSTKIE WPISY W USOS WEB (ROZLICZONY ETAP STUDIÓW)

Dyplom Licencjata i Dyplom inżyniera w kilku krokach

 1. Upewnij się czy zgodnie z Twoim programem studiów zapisany jesteś na wszystkie zajęcia i zadbaj aby wszystkie oceny były wpisane do USOS-a.
 2. Na początku czerwca wyślij do BOS Wydziału Chemii ze swojego maila studenckiego następujące informacje:
 • tytuł pracy dyplomowej w języku, w którym została przygotowana (język oryginału),
 • imię (imiona) i nazwisko Promotora,
 • imię (imiona) i nazwisko Recenzenta.
 1. Zawiadom BOS Wydziału Chemii, telefonicznie 61 829 15 64 lub mailowo wchem@amu.edu.pl o uzyskaniu przez Ciebie wszystkich zaliczeń, aby rozliczyć ostatni etap studiów.
 2. Sprawdź poprawność tytułu Twojej pracy dyplomowej w APD oraz czy działania w APD są  już dla Ciebie uruchomione i możesz realizować również pkt. 6. Jeżeli APD „nie działa”, czekaj cierpliwie.
 3. Na stronie wydziałowej znajdziesz informacje o terminie, miejscu oraz składzie Komisji na Egzamin dyplomowy dla  poszczególnych kierunków bądź specjalności.
 4. Uzupełnij dane w APD pamiętając o:
 • wpisaniu tytułu po angielsku,
 • słowach kluczowych po polsku i angielsku oraz w języku oryginału,
 • streszczeniu po polsku i angielsku oraz w języku oryginału,
 • przesłaniu pliku pracy (format PDF), pamiętaj o tym, że nazwa pliku nie może zawierać polskich znaków,
 • zatwierdzeniu w APD oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy,
 1. Egzamin odbywa się kontaktowo na terenie Wydziału Chemii, a na platformie MS TEAMS zostanie utworzony dla Ciebie indywidualny kanał. Uzyskasz do niego dostęp po rozliczeniu roku i zakończeniu wszystkich działań w APD. Najpóźniej dwa dni przed egzaminem w utworzonym kanale na MS TEAMS załącz:
 • prezentację przedstawiającą efekty Twojej pracy licencjackiej lub inżynierskiej,
 • plik pracy,
 • wynik analizy programem antyplagiatowym JSA,
 • recenzje.
 1. W wyznaczonym terminie egzaminu staw się osobiście i oczaruj Komisję swoją wiedzą (zagadnienia na egzamin licencjacki, zagadnienia na egzamin inżynierski).
 2. Wkrótce w  USOS-ie pojawi się informacja od kiedy Twój dyplom będzie gotowy do odbioru. Jeżeli jesteś osobą, która rozpoczęła studia w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej wtedy przynieś do Dziekanatu wydrukowane potwierdzenie płatności za dyplom z Twojego banku.

  JESTEŚ ABSOLWENTEM STUDIÓW I STOPNIA WYDZIAŁU CHEMII


Szablony prac dyplomowych

Praca licencjacka - doświadczalnaObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Praca licencjacka - doświadczalna (160.7 KB)
Praca licencjacka - teoretycznaObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Praca licencjacka - teoretyczna (161.0 KB)
Praca inżynierskaObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Praca inżynierska (160.7 KB)

Egzamin licencjacki 2023/2024

Termin obron oraz skład powołanej komisji - lipiec 2024Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Termin obron oraz skład powołanej komisji - lipiec 2024 (61.7 KB)

Zarządzenia i instrukcje APD

APD Instrukcja promotor recenzentObowiązujący
PDF
Pobierz PDF APD Instrukcja promotor recenzent (1.1 MB)
APD Instrukcja protokół elektronicznyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF APD Instrukcja protokół elektroniczny (561.7 KB)
APD Instrukcja studentObowiązujący
PDF
Pobierz PDF APD Instrukcja student (735.2 KB)
ZR-3-2020/2021 Archiwum Prac DyplomowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF ZR-3-2020/2021 Archiwum Prac Dyplomowych (2.6 MB)
ZR-4-2020/2021 Jednolity System AntyplagiatowyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF ZR-4-2020/2021 Jednolity System Antyplagiatowy (1.3 MB)
ZR-5-2020/2021 Egzamin dyplomowyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF ZR-5-2020/2021 Egzamin dyplomowy (1.9 MB)
Wydziałowy Regulamin dotyczący składania i przechowywania prac dyplomowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wydziałowy Regulamin dotyczący składania i przechowywania prac dyplomowych (443.1 KB)
Zarządzenie nr 1/2023 Dziekana Wydziału Chemii UAM z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zapisów i realizacji prac licencjackich, inżynierskich i magisterskichObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 1/2023 Dziekana Wydziału Chemii UAM z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zapisów i realizacji prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich (159.4 KB)