Trzysemestralna chemia dla inżynierów

Eksperyment chemiczny

Rekrutacja na kierunek

Opis studiów

Trzysemestralne studia stacjonarne dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku chemia aplikacyjna lub kierunków pokrewnych. Wybierając studia na tym kierunku zdobędziesz rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności nie tylko z zakresu chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej, technologii chemicznej, ale również z nauk pokrewnych. W ramach faultetów i monografów wybierzesz interdyscyplinarne zajęcia specjalistyczne, zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Zindywidualizowane zajęcia laboratoryjne umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w nowoczesnych  laboratoriach badawczych, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem specjalistycznych programów  komputerowych i dostępnych baz danych oraz krytyczną ocenę otrzymanych wyników badań eksperymentalnych w oparciu  o najnowszą literaturą fachową.

Atuty kierunku

Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych, komfortowych salach laboratoryjnych i dydaktycznych, dobrze wyposażonych pracowniach specjalistycznych z rozbudowaną infrastrukturą badawczą. Dzięki zaawansowanym kursom i zajęciom praktycznym zdobędziesz wiedzę i doświadczenie związane z wybranymi ścieżkami kształcenia. Kierunek powstał specjalnie z myślą o absolwentach kierunków inżynierskich i trwa trzy semestry. Absolwenci studiów II stopnia posiadają ugruntowaną wiedzę z wielu dziedzin chemii.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Spektroskopia,
 • Krystalografia rentgenowska,
 • Techniki sprzężone w analizie śladowej: FIAS/ICP-MS, HPLC/ICP-MS i LA/ICP-MS,
 • Wykłady monograficzne,
 • Fakultety,
 • Zajęcia społeczno-humanizujące,
 • Pracownia magisterska.

Kariera

Absolwenci Wydziału Chemii są przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowo-badawczych w przemyśle chemicznym i pokrewnych gałęziach gospodarki, w laboratoriach badawczych branży chemicznej, biomedycznej, farmaceutycznej, spożywczej, kosmetycznej oraz laboratoriach diagnostycznych.

Nasi absolwenci mają możliwość zdobycia kwalifikacji niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela chemii. Po ukończeniu studiów magisterskich można podjąć studia III stopnia (doktoranckie) na uczelniach krajowych i zagranicznych.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów wyższych

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane
minimum

Maks.
punktów

Waga
elementu

Maks.
wynik

1) średnia ocen ze studiów wyższych

-

5

5

25

2) rozmowa kwalifikacyjna

-

5

5

25

Liczba punktów możliwa do uzyskania

50

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy w trakcie studiów pierwszego stopnia zaliczyli wszystkie niżej wymienione przedmioty związane z głównymi działami chemii:

 1. Chemia analityczna w wymiarze minimum 8 punktów ECTS,
 2. Chemia fizyczna w wymiarze minimum 12 punktów ECTS,
 3. Chemia nieorganiczna w wymiarze minimum 10 punktów ECTS,
 4. Chemia organiczna w wymiarze minimum 14 punktów ECTS.

Jest to równoważne z przyznaniem kandydatom maksymalnej liczby punktów przewidzianej za rozmowę kwalifikacyjną.


W sprawach stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku chemia dla inżynierów prosimy o kontakt z:

mgr Anną Minikowską