Archeometria

Opis studiów

Archeometria jest nowym kierunkiem prowadzonym wspólnie przez Wydział Chemii oraz Wydział Archeologii UAM. Przygotowany program stanowi unikatową w kraju ofertę studiów drugiego stopnia. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej oraz archeologii. Kierunek Archeometria jest odpowiedzią na przemiany zachodzące w sferze społecznej, gospodarczej oraz dynamikę rynku pracy. Absolwenci tego kierunku zdobywają wiedzę dotyczącą analityki chemicznej artefaktów archeologicznych oraz ich charakterystyki i umiejętności prowadzenia badań naukowych.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Metodologia i historia archeologii
 • Substancje chemiczne stosowane w konserwatorstwie archeologicznym
 • Archeologia epoki kamienia
 • Badania in-situ obiektów i stanowisk
 • Analiza materiałów archeologicznych
 • Archeologia epoki żelaza
 • Analiza instrumentalna
 • Ochrona dziedzictwa archeologicznego, prawo autorskie

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów wyższych

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane
minimum

Maks.
punktów

Waga
elementu

Maks.
wynik

1) średnia ocen ze studiów wyższych

-

5

5

25

2) rozmowa kwalifikacyjna

-

5

5

25

Liczba punktów możliwa do uzyskania

50

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy w trakcie studiów pierwszego stopnia zaliczyli wszystkie niżej wymienione przedmioty związane z głównymi działami chemii:

 1. Chemia analityczna w wymiarze minimum 8 punktów ECTS,
 2. Chemia fizyczna w wymiarze minimum 12 punktów ECTS,
 3. Chemia nieorganiczna w wymiarze minimum 10 punktów ECTS,
 4. Chemia organiczna w wymiarze minimum 14 punktów ECTS.

oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku archeologia.
Jest to równoważne z przyznaniem kandydatom maksymalnej liczby punktów przewidzianej za rozmowę kwalifikacyjną.