Analityka produktów spożywczych

Opis studiów

Analityka produktów spożywczych jest nowym kierunkiem prowadzonym na Wydziale Chemii, stanowiącym unikalną w kraju ofertę studiów drugiego stopnia. Studia na tym kierunku umożliwią Ci zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej i różnorodnych technik instrumentalnych. Analityka produktów spożywczych uwzględnia i respektuje obecne przemiany zachodzące w sferze społecznej, gospodarczej oraz dynamikę rynku pracy. Wybierając studia na tym kierunku zdobędziesz kompleksową wiedzę dotyczącą artykułów spożywczych i pokrewnych, ich charakterystyki z umiejętnościami prowadzenia badań naukowych, jak również podniesieniem kompetencji społecznych w oparciu o przestrzeganie bezpieczeństwa pracy oraz etyki zawodowej.

Atuty kierunku

Wybierając nasze studia będziesz mieć dostęp do nowoczesnego zaplecza dydaktycznego, w tym w pełni wyposażonych pracowni laboratoryjnych. Ponadto pozostaniesz w stałym kontakcie z wykładowcami, którzy zawsze będą Ci służyć pomocą. Interdyscyplinarne wykształcenie uczyni Cię specjalistą w dziedzinie analityki, z uwzględnieniem specyfiki przemysłu żywnościowego i różnorodności badań żywności. Po zakończeniu studiów otrzymasz pożądany na rynku pracy tytuł magistra inżyniera.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Analityka chemiczna i badanie żywności,
 • Chemia związków biologicznie aktywnych,
 • Opakowalnictwo żywności,
 • Inżynieria i aparatura przemysłu spożywczego,
 • Podstawy przetwórstwa żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • Badania fizykochemiczne, sensoryczne i organoleptyczne żywności,
 • Mikrobiologia żywności,
 • Izotopy i promieniowanie jonizujące w analityce żywności,
 • Techniki separacyjne,
 • Technologia produktów mlecznych.

Kariera

Absolwenci kierunku to inżynierowie, specjaliści w dziedzinie nauk chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem znajomość aspektów dotyczących produktów spożywczych, ich przetwarzania i przechowywania oraz transportu i analizy przydatności. Stanowią dobrze przygotowanych aplikantów na stanowiska oferowane przez przemysłowo-gospodarczy rynku pracy. Absolwenci kierunku zatrudnienie znajdą nie tylko w technologii produkcji spożywczej lecz także w przedsiębiorstwach świadczących usługi na rynku międzynarodowym w branży artykułów pokrewnych, w zakresie badań i rozwoju, analizy i kontroli jakości, w zespołach opracowujących procedury walidacyjne oraz organizujące audyty i przygotowujące nowatorskie wnioski aplikacyjne.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja dla absolwentów studiów wyższych

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane
minimum

Maks.
punktów

Waga
elementu

Maks.
wynik

1) średnia ocen ze studiów wyższych

-

5

5

25

2) rozmowa kwalifikacyjna

-

5

5

25

Liczba punktów możliwa do uzyskania

50

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy w trakcie studiów pierwszego stopnia zaliczyli wszystkie niżej wymienione przedmioty związane z głównymi działami chemii:

 1. Chemia analityczna w wymiarze minimum 8 punktów ECTS,
 2. Chemia fizyczna w wymiarze minimum 12 punktów ECTS,
 3. Chemia nieorganiczna w wymiarze minimum 10 punktów ECTS,
 4. Chemia organiczna w wymiarze minimum 14 punktów ECTS.

Jest to równoważne z przyznaniem kandydatom maksymalnej liczby punktów przewidzianej za rozmowę kwalifikacyjną.


W sprawach stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku analityka produktów spożywczych prosimy o kontakt z:

mgr Anną Minikowską