Chemia materiałowa

Opis studiów

Kierunek chemia materiałowa umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień chemii opartą na szerokich podstawach matematyki i nauk przyrodniczych, umiejętności przewidywania właściwości użytkowych materiałów w zależności od ich składu chemicznego, znajomości nowych materiałów, umiejętności kontroli właściwości tych materiałów, znajomości podstawowych technologii chemicznych w zakresie materiałów, umiejętności doboru stosowanych metod pod kątem oddziaływania na środowisko, znajomości gospodarki odpadami chemicznymi, umiejętności badań materiałów metodami instrumentalnymi, znajomości metod badania struktury krystalicznej, umiejętności w zakresie projektowania materiałów z zadanych właściwościach, znajomości transportu masy i energii na poziomie molekularnym.

Unikatową częścią studiów magisterskich są zindywidualizowane i dostosowane do wybranej specjalności zajęcia laboratoryjne. Taki sposób kształcenia umożliwi Tobie biegłe posługiwanie się nowoczesną bazą instrumentalną, przyczyni się do kreatywnego rozwiązywania problemów, przygotuje do podejmowania decyzji, krytycznej oceny otrzymanych wyników i posługiwania się literaturą fachową.

Atuty

Studiując na naszym wydziale zyskasz dostęp do nowoczesnych laboratoriów i sal warsztatowych. Dzięki temu z łatwością zrealizujesz własne projekty i badania naukowe. Jako student będziesz mógł liczyć na zindywidualizowane podejście ze strony wykładowców, cenne wskazówki i ogrom ich wiedzy.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Polimery,
 • Podstawy chemii i technologii tworzyw sztucznych,
 • Chemia i technologia metaloorganiczna,
 • Krystalochemia materiałów,
 • Chemia ciała stałego,
 • Spektrometria atomowa,
 • Fakultety,
 • Pracownia magisterska.

Kariera

Stając się absolwentem kierunku chemia będziesz przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle chemicznym i pokrewnych gałęziach gospodarki, w laboratoriach badawczych branży chemicznej, biomedycznej, farmaceutycznej, spożywczej czy kosmetycznej. Ukończenie studiów magisterskich pozwoli Ci także na rozpoczęcie studiów doktoranckich.

Rekrutacja

Rekrutacja dla absolwentów studiów wyższych

Elementy postępowania kwalifikacyjnego

Wymagane
minimum

Maks.
punktów

Waga
elementu

Maks.
wynik

1) średnia ocen ze studiów wyższych

-

5

5

25

2) rozmowa kwalifikacyjna

-

5

5

25

Liczba punktów możliwa do uzyskania

50

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy w trakcie studiów pierwszego stopnia zaliczyli wszystkie niżej wymienione przedmioty związane z głównymi działami chemii:

 1. Chemia analityczna w wymiarze minimum 8 punktów ECTS,
 2. Chemia fizyczna w wymiarze minimum 12 punktów ECTS,
 3. Chemia nieorganiczna w wymiarze minimum 10 punktów ECTS,
 4. Chemia organiczna w wymiarze minimum 14 punktów ECTS.

Jest to równoważne z przyznaniem kandydatom maksymalnej liczby punktów przewidzianej za rozmowę kwalifikacyjną.


W sprawach stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku chemia materiałowa prosimy o kontakt z:

mgr Anną Minikowską