Edukacja informacyjna i źródłowa - dla studentów I roku DL

Zaliczenie obowiązkowego przedmiotu: EDUKACJA INFORMACYJNA I ŹRÓDŁOWA dla studentów

I stopnia, I roku Wydziału Chemii składa się z dwóch modułów (dwa osobne wpisy w USOS-ie):

Część I  - Wykłady

Część II -Ćwiczenia

hasło zapisów: chemia


Information and Source Education - in English

Part I - Lecture

Part II - Classes

password: Library2023


Przed przyjściem do Biblioteki zapoznaj się z zasadami, które należy spełnić, aby korzystać z zasobów bibliotek Uniwersytetu

Informacje o bibliotece dla zainteresowanych studentów w języku polskim. Wejście za pomocą hasła: Chemia2024

Acces to Information Resources (2023/24) (password: Chemistry2024)