Edukacja informacyjna i źródłowa - dla studentów I roku DL

Część I  - Wykłady

Część II -Ćwiczenia

hasło zapisów: chemia

Przed przyjściem do Biblioteki zapoznaj się z zasadami, które należy spełnić, aby korzystać z zasobów bibliotek Uniwersytetu