Edukacja informacyjna i źródłowa - dla studentów I roku DL

Zaliczenie obowiązkowego przedmiotu: EDUKACJA INFORMACYJNA I ŹRÓDŁOWA dla studentów

I stopnia, I roku Wydziału Chemii składa się z dwóch modułów (dwa osobne wpisy w USOS-ie):

Część I  - Wykłady

Część II -Ćwiczenia

hasło zapisów: chemia


Dla studentów II stopnia:

Course

password: Library2023


Przed przyjściem do Biblioteki zapoznaj się z zasadami, które należy spełnić, aby korzystać z zasobów bibliotek Uniwersytetu