Kontakt

Biblioteka Wydziału Chemii UAM
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8; pok. 1.77
61-614 Poznań
e-mail: biblwch@amu.edu.pl

Telefon:

  • Kierownik: (061) 829-16-16
  • Wypożyczalnia: (61) 829-16-42

Pracownicy Biblioteki

dr

Iwona Taborska

mgr

Małgorzata Konowalczyk

dr

Aneta Szalaty-Bujakowska