Zasoby i źródła

ZASOBY DRUKOWANE:

  1. KSIĄŻKI (za pośrednictwem katalogu możliwe jest wyszukanie pozycji i lokalizacji).
  2. CZASOPISMA (za pośrednictwem katalogu możliwe jest wyszukanie tytułu i lokalizacji),

link: https://uam-hip.pfsl.poznan.pl/ipac20/ipac.jsp?profile=

ZASOBY ELEKTRONICZNE

Korzystanie z baz danych udostępnianych przez system biblioteczno-informacyjny UAM dozwolone jest wyłącznie w celach edukacyjnych, naukowych i dydaktycznych oraz niekomercyjnych.

1. BAZY dostęp:https://lib.amu.edu.pl/bazy-danych

Dostęp do licencjonowanych baz danych z zakresu chemii możliwy jest z komputerów znajdujących się w Bibliotece Wydziału Chemii oraz na terenie Collegium Chemicum (automatyczna autoryzacja IP komputerów w sieci UAM):

2. KSIĄŻKI dostęp: https://lib.amu.edu.pl/ksiazki-elektroniczne

  • Zagraniczne: Ebsco Ebook
  • Polskie: podręczniki - platforma Ibuk Libra

3. CZASOPISMA (lista czasopism od A do Z): https://publications.ebsco.com/?custId=s6719466&groupId=main&profileId=pfui

w tym dostęp do licencjonowanych tytułów czasopism wydawnictw z zakresu chemii w wersji elektronicznej prenumerowanych corocznie przez Wydział Chemii:

*) ACS (American Chemical Society)

*) RSC (Gold Collection z archiwami)

*) Taylor & Francis Group (kolekcja: CHEMISTRY)

4. Zasoby WBN (Wirtualna Biblioteka Nauki) dostęp przez stronę Biblioteki Uniwersyteckiej lub bezpośrednio z komputerów zarejestrowanych w sieci UAM: https://wbn.icm.edu.pl

  • Czasopisma i książki w licencjach krajowych
  • Bazy bibliograficzne w licencjach krajowych i narzędzia bibliometryczne
  • Czasopisma i książki w licencjach konsorcyjnych
  • Bazy chemiczne, ekonomiczne i matematyczne w licencjach konsorcyjnych
  • Polskie otwarte zasoby bibliograficzno-pełnotekstowe na serwerach ICM