Bazy danych

Z komputerów znajdujących się w Bibliotece Wydziału Chemii oraz na terenie Collegium Chemicum (automatyczna autoryzacja IP komputerów w sieci UAM) można korzystać z baz chemicznych i krystalograficznej:

1) REAXYS -  www.reaxys.com;

Dostęp z komputerów domowych za pośrednictwem linku: http://han.amu.edu.pl/han/reaxys
Logowanie jak do konta czytelnika, zasobów elektronicznych biblioteki.

2) PubChem https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov (ogólnie dostępna)

3) STRUKTUR KRYSTALOGRAFICZNYCHhttp://webcsd.ccdc.cam.ac.uk

Dostęp tylko w bibliotece.

Z zasobów elektronicznych Wirtualnej Biblioteki Nauki (dostęp bezpośredni ze strony  - www.wbn.edu.pl) lub poprzez Bibliotekę Uniwersytecką (zakładka: Bazy danychhttp://lib.amu.edu.pl z baz, tytułów wydawnictw, itp:
 • WEB OF KNOWLEDGE (baza zawiera: Web of Science, MEDLINE, Journal Citation Reports)
 • SCOPUS
 • Elsevier
 • Wiley-Blackwell
 • Springer
 • EBSCO
 • Nature
 • Science
 • RSC Publishing
  • Analytical Abstracts,
  • Catalysts & Catalysed Reactions,
  • Chemical Hazards in Industry,
  • Laboratory Hazards Bulletin,
  • Methods in Organic Synthesis,
  • Natural Product Updates
 • innych

Czasopisma