Programy publikowania otwartego

1. Programy publikowania otwartego w ramach licencji na 2024r: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/

2. Informacje NCN, dotyczące warunków prawidłowego stosowania polityki otwartego dostępu do publikacji https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2021_10_instrukcja_open_access_NCN.pdf

Journal Checker Tool (JCT): narzędzie dostarczane przez cOAlition S umożliwiające weryfikację czy czasopismo jest zgodne z polityką otwartego dostępu danej agencji i wskazujące na ścieżkę / ścieżki, w ramach której / których ta zgodność występuje:https://journalcheckertool.org

UWAGA: Kosztem kwalifikowalnym w ramach projektu jest publikowanie 
w ścieżce 1 lub ścieżce 3 (do 31.12.2024). Ścieżka 2 stanowi koszt niekwalifikowalny, dlatego przed wysłaniem publikacji/artykułu do publikacji niezbędne jest zapoznanie się z dokumentami i ustalenia ścieżki. Informacja ta powinna zostać umieszczona na wnioskach o zamówienie publiczne.