Szkolenia

Szkolenia realizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką

Szkolenia z baz Web of Science i InCites

CAS SciFinder-n training