Dr hab.Joanna Kosman

Pracownik badawczo-techniczny
  • 2007: licencjat, Chemia, specjalność: Synteza i Analiza chemiczna
  • 2008: licencjat, Kulturoznawstwo, specjalność: Zarządzanie instytucjami kultury
  • 2009: magister, Chemia, specjalność: Chemia stosowana
  • 2012: licencjat, Biotechnologia
  • 2013: doktorat, Chemia
  • Zastosowanie sond DNA w bioanalityce
  • DNAzymy o aktywności peroksydazy

1. J. Kosman, Y.-T. Wu, A. Głuszyńska, B. Juskowiak, “N-Methyl-4-hydrazino-7-nitrobenzofurazan - fluorogenic substrate for peroxidase-like DNAzyme and its potential application” Anal. Bioanal. Chem. 406 (2014) 7049-7057

2. J. Kosman, B. Juskowiak ”Hemin/G-quadruplex structure and activity alteration induced by magnesium cations” Int. J. Biol. Macromol. 85 (2016) 555-564.

3. J. Kosman, A. Stanisławska, A. Głuszyńska, B. Juskowiak „Conjugation of Hemin to G-quadruplex Forming Oligonucleotide Using Click Chemistry” Int. J. Biol. Macromol. 101 (2017) 799-804.

4. J. Kosman, K. Zukowski, B. Juskowiak „Increasing the activity of DNAzyme based on telomeric sequence: 2’-OMe-RNA and LNA modifications.”  Open Chem. 17 (2019) 1157-1166.