Informacja dla studentów kończących studia drugiego stopnia

W związku z Zarządzeniem z dnia 7 września 2020 roku nr 3 2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie składania i przechowywania prac dyplomowych z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych oraz dokumentowania egzaminu dyplomowego, Zarządzeniem z dnia 7 września 2020 roku nr 4 2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie zasad wykorzystywania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz procedur obowiązujących przy sprawdzaniu pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz Zarządzeniem z dnia 7 września 2020 roku nr 5 2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych, prosimy studentów o zapoznanie się z  poniższą instrukcją postępowania przed obroną licencjacką i Zarządzeniem Dziekana Wydziału Chemii na rok akademicki 2020/2021. Instrukcje odnośnie działań w APD znajdują się na stronie wydziałowej oraz na stronie internetowej: http://apd.amu.edu.pl

WAŻNE! PRZED REJESTRACJĄ PRACY STUDENT MUSI UZYSKAĆ WSZYSTKIE WPISY W USOS WEB (ROZLICZONY ETAP STUDIÓW)

6 kroków do Magisterki 2023

 1. Aby rozpocząć działania w APD upewnij się czy zgodnie z Twoim programem studiów zapisany/a jesteś na wszystkie zajęcia i zadbaj, aby wszystkie oceny były wpisane do USOS-a.

 2. Wyślij do BOS Wydziału Chemii wchem@amu.edu.pl ze swojego maila studenckiego prośbę o  rozliczenie ostatniego roku studiów, podaj:
  • imię (imiona) i nazwisko Recenzenta,
  • numer indeksu

 3. Uzupełnij dane w APD pamiętając o:
  • wpisaniu tytułu po angielsku,
  • słowach kluczowych po polsku i angielsku oraz w języku oryginału,
  • streszczeniu po polsku i angielsku oraz w języku oryginału,
  • przesłaniu pliku pracy (format PDF), pamiętaj o tym, że nazwa pliku nie może zawierać polskich znaków,
  • zatwierdzeniu w APD oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy,
  • praca powinna być gotowa do obrony tydzień przed egzaminem magisterskim.

 4. Wyślij informacje o składzie Komisji Egzaminacyjnej, terminie obrony (dzień i godzina) na wchem@amu.edu.pl (najpóźniej tydzień przed egzaminem magisterskim).

 5. Podczas egzaminu oczaruj Komisję swoją wiedzą. Zagadnienia na egzamin magisterski znajdziesz tutaj: Zagadnienia na egzamin magisterskiZagadnienia na egzamin magisterski - Analityka Produktów Spożywczych

 6. Dyplom będzie gotowy do odbioru w ciągu miesiąca od daty egzaminu, informację od kiedy możesz odebrać dyplom znajdziesz w swoim USOSie. Nie musisz przynosić do BOS żadnych dokumentów. Magistranci nie płacą za dyplom, otrzymują 4 dyplomy, w tym jeden w języku angielskim, obiegówka jest wypełniana elektronicznie.
JESTEŚ MAGISTREM WYDZIAŁU CHEMII

Click here for English version


Szablony prac dyplomowych

Szablon pracy magisterskiejObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Szablon pracy magisterskiej (147.4 KB)

Zarządzenia i instrukcje APD

APD Instrukcja promotor recenzentObowiązujący
PDF
Pobierz PDF APD Instrukcja promotor recenzent (1.1 MB)
APD Instrukcja protokół elektronicznyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF APD Instrukcja protokół elektroniczny (561.7 KB)
APD Instrukcja studentObowiązujący
PDF
Pobierz PDF APD Instrukcja student (735.2 KB)
Archiwum Prac DyplomowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Archiwum Prac Dyplomowych (2.6 MB)
Jednolity System AntyplagiatowyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Jednolity System Antyplagiatowy (1.3 MB)
Egzamin dyplomowyObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Egzamin dyplomowy (1.9 MB)
Wydziałowy Regulamin dotyczący składania i przechowywania prac dyplomowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Wydziałowy Regulamin dotyczący składania i przechowywania prac dyplomowych (443.1 KB)
Zarządzenie nr 1/2023 Dziekana Wydziału Chemii UAM z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zapisów i realizacji prac licencjackich, inżynierskich i magisterskichObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 1/2023 Dziekana Wydziału Chemii UAM z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zapisów i realizacji prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich (159.4 KB)

Karta obiegowa

Karta obiegowaObowiązującyMalwina Gabryel
DOCX
Pobierz DOCX Karta obiegowa (14.6 KB)

Regulamin wewnętrzny przyznawania nagród i wyróżnień autorom prac magisterskich

Regulamin-przyznawania-wyroznien-prac-magisterskich.pdfObowiązującyMalwina Gabryel
PDF
Pobierz PDF Regulamin-przyznawania-wyroznien-prac-magisterskich.pdf (107.5 KB)