Zapisy na zgłoszone tematy prac magisterskich
Lista proponowanych wykładów monograficznych na rok akademicki 2023/2024
Lista proponowanych zajęć fakultatywnych na rok akademicki 2023/2024
Lista proponowanych zajęć społeczno-humanizujących na rok akademicki 2023/2024

Sylabusy dla zajęć fakultatywnych i wykładów monograficznych

Sylabusy zajęć społeczno-humanizujących

Planowane limity na zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2023/2024